Приключи изпълнението на проекта за поддържане на културната идентичност на българите в трансграничния район на Сърбия

OFFNews 28 октомври 2014 в 11:31 1584 0

Платено съобщение

Приключи изпълнението на проект „Поддържане на устойчива културна идентичност на българите в трансграничния регион на Република Сърбия чрез оптимизиране на функционалната мрежа за образование на български език“, реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Сърбия“. Партньори по проекта са Национален съвет на българското малцинство в Р. Сърбия (Водещ партньор) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Основен резултат от изпълнението на проекта са разработените общо 9 учебни програми за учители, както следва: З учебни програми по български език, в които са изложени основите на съвремениня български език (програма по фонетика, лексикология и стилистика; програма по морфология и програма по синтаксис). Програмите по толерантност и мултикултурализъм включват следните теми: народите и техните култури за един мирен свят; цивилизационно единство и културно многообразие; мултикултурно общество и човешки права. Разработените програми по География и туризъм включват следните теми: населението на света, Европа и Балканите; природни компоненти и комплекси на Земята,природни ресурси и глобални промени, устойчиво развитие и бедствия.

Всяка учебна програма е с обем 100 стр. и е разработена в съответвие с изискавинята за получаване на акредитация от Министерстовото на образованието на Р. Сърбия. Те са подготвени за 3-дневен обучителен семинар за преподаватели от основен и среден етап на училищното обучение (8-10 клас). Общият хорариум на обучението е 24 учебни часа (3 дни по 8 учебни часа). Всяка учебна програма е разработена в следната структура: методологична обосновка; тематични раздели и уроци; приложения. Основен акцент се поставя на съдържанието и методическите указания, засягащи отделните урочни единици.

Програмите могат да послужат като конкретна структурно-методологична основа за разработване и отпечатване на учебни пособия – учебник, учебна тетрадка и книга за учителя.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови