„ХЕМ“ АД изпълнява проект за подобряване на работната среда

OFFNews 20 февруари 2018 в 17:20 1779 0

“ХЕМ” АД изпълнява проект № BG05M9OP001-1.008-0775- C01 „Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма „ХЕМ“ АД“, по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за цел да подобри работната среда във фирмата, да осигури по-добри и безопасни условия на труд и въвеждане на мерки за развитие на човешките ресурси. „ХЕМ“ АД разполага с 96 служители, които са включени в проекта. Над 50 % от всички заети лица във фирмата са над 54 г. възраст, за които се предвиждат мерки за развитие на кадрите чрез обучителни програми, различни форми на мотивация за учене през целия живот чрез дейности, които развиват специфични компетентности и създават предпоставки за ротация на работните места.

В етап на изпълнение са дейностите свързани с въвеждане на система и мерки за развитие и управление на човешките ресурси и доставка на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло за служителите.

До края на проекта се предвижда да се изпълнят следните дейности, с които да се постигнат поставените цели:

- осигуряване на средства за колективна защита от неблагоприятен микроклимат- подмяна на метална и дървена дограма и смяна на входни врати;

- осигуряване на средства за колективна защита от пожар и взрив- изграждане на мълниезащитна уредба с активен мълниеприемник на цеховете;

- закупуване на средства за колективна защита- ергономични офис столове; - осигуряване на социални придобивки за служителите- обзавеждане на стая за отдих и хранене.

Общата стойност на проекта е 350 928,00 лв.
Място на изпълнение: гр. Плевен, Промишлена зона „Нова Плама“

www.eufunds.bg
Материалът е създаден по проект BG05M9OP001-1.008-0775- C01, „Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма „ХЕМ“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ХЕМ“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !