Синя България сезира прокуратурата срещу ЦИК

OFFNews 27 май 2024 в 13:51 1361 0

Петър Москов

Снимка БГНЕС/архив

Коалиция Синя България внесе в прокуратурата сигнал срещу ЦИК, за неизпълнение на влязло в законна сила решение на Върховния административен съд. 

С отказа си да изпълни решението на ВАС като регистрира в листата на Синя България за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България под номер 3 Христо Атанасов Костов, ЦИК не само погазва българското законодателство, но и е грубо нарушаване на конституционното право на български гражданин да се кандидатира и да бъде избиран, съобщиха от Синя България. 

В сигнала до главния прокурор пише: 

По повод на Решение № 3241-ЕП от 7 май 2024 г. на Централната избирателна комисия в частта, с което Комисията отказва регистрацията на Христо Атанасов Костов с ЕГН ... като кандидат под № 3 от кандидатската листа на коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ за член на Европейския парламент от Република България, в качеството си на пълномощник на Коалицията подадох жалба до Върховния административен съд срещу незаконосъобразния отказ на ЦИК.

По нашата жалба във ВАС беше образувано адм.д.№ 4863/24 г. Делото беше разгледано в открито съдебно заседание на 13.05.2024 г. 

В деня след заседанието беше постановено Решение № 5854/14.05.2024 г., с което решаващият състав на ВАС отменя Решение № 3241-ЕП от 7 май 2024 г. на ЦИК в обжалваната му част и връща преписката за произнасяне по предложението за регистрация на Христо Атанасов Костов като кандидат под № 3 от кандидатската листа на коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ за член на Европейския парламент от Република България, като съгласно мотивите на съдебното решение по отношение на кандидата са налице всички законоустановени предпоставки за регистрацията му.
Съгласно чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс решенията на съда не подлежат на обжалване, те са окончателни и влизат в сила незабавно.

С оглед продължаващото бездействие на ЦИК, след постановяването на цитираното съдебно решение, на 18.05.2024 г. подадох по електронна поща заявление, с което им обръщам внимание, че решението на съда е влязло в законна сила и следва да бъде изпълнено от тях. На проведеното по-късно същия ден заседание, заявлението ни беше докладвано само „за сведение“, като не последва никакво реално действие по изпълнение на съдебното решение.

До настоящият момент от ЦИК все още отказват да изпълнят влязлото в сила съдебно решение.

В конкретния случай с бездействието си длъжностните лица от състава на Централната избирателна комисия не само, че фактически нарушават закона, осуетявайки изпълнението на влязлото в законна сила съдебно решение (което бездействие от обективна страна разкрива признаците на деянието, чийто фактически състав е описан в чл. 296, ал. 1 НК), но и по същество отказвайки, напълно незаконосъобразно да регистрират кандидат, за когото съдът надлежно е констатирал, че отговаря на изискванията за регистрация, грубо показват конституционно закрепените му изборни права да участва в насрочените за 09.06.2024 г. избори (което разкрива признаците на деянието, чийто фактически състав е описан в чл. 167, ал. 5, вр. ал 1 НК)

С оглед на изложеното Моля, след като се запознаете с фактите и ако прецените, че е налице извършено престъпление да образувате наказателно производство.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Най-влиятелните хора в Европа се събират в София