Проф. Долчинков: Въвеждането на дуалното обучение е основен приоритет на партия МИР

OFFNews Последна промяна на 26 октомври 2021 в 10:11 696 0

Въвеждането на дуалното обучение е един от основните приоритети на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) и това е един от начините, чрез който можем да подготвим квалифицирани кадри и да ги реализираме в българската икономиката.

Моя лична цел е да работя за просперитета на Бургас и региона и да върна младите хора в България", заяви водачът на листата на партия МИР за народни представители в Бургас проф. д-р инж. Радостин Долчинков.

Той е Административен директор на Бургаския свободен университет и Декан на Центъра по информатика и технически науки към висшето учебно заведение. Завършил е и магистратура по Маркетинг. Проф. д-р Радостин Долчинков е един от най-изявените учени в страната и чужбина. През творческия си път има над 160 публикации-доклади и статии в реномирани български и чуждестранни издания, монографии, книги, учебници и ръководства. Работи в областта на машинното инженерство, компютърното моделиране и проектиране, маркетинга и индустриалния мениджмънт, организация и управление на образованието. Член е на Управителния съвет на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование /АКОРВО/.

Автор е на изключително иновативни научни проекти като: Статично и динамично изпитване на вятърни турбини с вертикална ос, Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита, Изследване на възможности за опресняване на морска вода с използване на съвременни технологии и системи и др. Разработил е много проекти за технологичните и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи. Притежава технически умения по мехатроника и робототехника, оценка на риска на технологични системи и оценка на риска при бедствия, аварии и катастрофи. Владее английски, немски и руски език.

Проф. Долчинков заяви, че всеки млад специалист, завършил в България, трябва да работи в страната и това ще се отрази благоприятнo на икономиката.

„Именно затова и основна задача на партия МИР е да се инвестира в развитието и реализацията на кадрите в България. В момента липсва пряката връзка между образователните институции и потребностите от обучени кадри за бизнеса, за това трябва да се направят радикални промени в учебните планове и програми в средното и в професионалното образование. Не може една професионална гимназия да произвежда непрофесионални кадри без никакво практическо обучение и елементарни професионални умения. И после тези млади хора да се явяват на конкурси за работа без самочувствието на можещи и знаещи хора“, заяви проф. д-р инж. Долчинков.

За излизане от тази криза и за ефективна работа между младите хора и бизнеса партия МИР предлага въвеждане на дуалното образование.

„Партия МИР поема ангажимента за провеждането на дискусия между академичните и бизнес средите, синдикатите и образователното министерство, защото е абсолютно належащо дуалното образование да намери място в Закона за средното и висшето образование. Предимствата от него са безспорни, а именно обвързаност с практиката, по-лесно финансиране на образованието - възможности фирмата да заплаща таксите за обучение и заплата, по-бързо преминаване от срочен на безсрочен трудов договор, следователно и търсенето на работа след приключване на образованието отпада, добри условия на образование - прекрасна и ползотворна среда на развитие“, заяви проф. д-р инж. Радостин Долчинков, водач на листата на партия МИР в Бургас.

Той каза още, че партия МИР залага на хора, които са експерти в своята област и които чрез знанията и уменията си могат да помогнат за развитието на страната.

"Време е да кажем, че трябва всички да тръгнем по един нов път. Ние искаме и работим за промяна на политическия модел, който през последните 32 години с нищо не допринесе за развитието на страната. Именно за това станах и част от екипа на партия МИР, защото партията е млада, нова и различна. Допада ми нейната визия за развитие на България, както и идеята и мисията на партията за нов модел на правене на политика и взаимоотношения в българското общество. Готов съм с моя опит, знания, идеи и професионализъм да допринеса МИР да стане парламентарно представена партия, за да има механизмите да реализира своите цели, политики и приоритети. За това призовавам всеки, който иска в България да има качествено и достъпно образование, работеща и ефективна икономика и проспериращ народ, да подкрепи новото поколение и морал в българската политика – партия МИР“, заяви проф. д-р инж. Радостин Долчинков.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови