ПП МИР с 4 стъпки за превръщането на България в силна социална и индустриална държава

OFFNews Последна промяна на 05 март 2021 в 14:45 2013 0

Партия МИР обяви своята програма, в която определя четири приоритетни отрасли и стъпки, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските граждани.

Програмата за възстановяването и устойчивото развитие на България на ПП МИР включва възстановяването на експортно ориентираните отрасли в икономиката – селско стопанство, туризъм, транспорт и транспортна инфраструктура и логистика, както и високотехнологични чисти производства.

Ето както е записано в програмата на ПП МИР:

Днес България е изправена пред исторически избор, така както беше преди повече от тридесет години. Разликата от тогава, е че без да сме били в състояние на война вече сме с над 2 милиона българи по-малко, че нямаме работеща икономика, която да пълни хазната, че нямаме селско стопанство, което да изхранва собственото ни население, че нямаме износ на стоки и услуги от чиято добавена стойност да влагаме в развитие на високотехнологични отрасли, нямаме суверенитет, за да вземаме сами решения, които да са в името и за благото на българския народ.

Днес ние губим все повече националната си идентичност и традиции, превръщайки се в безформената тълпа, разкъсвана от конфликти. Губим православната си вяра и родния си език, водили ни през всички трудни години и вековете към исторически върхове и слава. Днес България страда от повсеместна корупция, а милиони българи страдат от немотия.

Днес обаче имаме и много честни, смели и мислещи млади българи, които показаха и показват образци на действен патриотизъм и преданост към идеалите на нашите бащи-възрожденци. Днес имаме предприемачи, търговци и бизнесмени, които сами са се направили успешни и които са готови честно да работят както за себе си, така и за просперитета на българската държава и достигане на европейски стандарт на живот за всички българи.

Именно за това ПП МИР предлага всички честни, мислещи и смели българи да се обединим и заедно да поведен битка в рамките на действащите закони за благоденствието на българския народ и за по-добро бъдеще на Отечеството.
За постигането на тази цел и за възстановяването и устойчивото развитие, ПП МИР предлага Република България да се откаже от пазарния фундаментализъм, залегнал в десетте принципа на "Вашингтонския консенсус", известен у нас като "Програмата Ран-Ът ", като се реализират следните стъпки:

I. Постепенно въвеждане на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Това на практика е доказания и действащ немски модел за социално-пазарно стопанство с регулиращата макро-икономическа роля на държавата. Той направи чудо, вдигайки икономически, социално и индустриално Германия на крака след нейния крах след Втората световна война. С внедряването на социално-пазарния стопански ред Германия става модел за подражание в целия свят при възстановяване от една много по различна и доста по-тежка от сегашната криза и ситуация. ПП МИР предлага балансираното и едновременно действие на структуроопределящите принципи за СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ. Това може да се постигне чрез промени в Конституцията и законите, чрез нова управленска структура, чрез издигане ролята на етиката в отношенията, както и чрез въвеждането на доказания немски модел на социално-пазарно стопанство.

Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчивото икономическо развитие, стабилните пари, свободното икономическо състояние. Това ще постигнем чрез прилагане на така наречената устойчива политика (политика на реда). Тя води до необходимо съгласувано поведение на държавните стопански институции и стопанските лица.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще я превърне в силна социална и индустриална държава.

В тази връзка ПП МИР предлага:

1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят наново;

2. Да се приеме Закон за социалното изравняване;

3. Финансова децентрализация;

4. Промяна на Конституцията, а именно на чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива, да стане: Икономиката на Република България се основава на социално-пазарното стопанство.

5. Реформа на административния апарат (това означава, че всички съществуващи институции трябва да се преразгледат доколко отговарят те на принципа социално изравняване. И на база на анализа да се види, дали и какви нови институции трябва да се създадат, които да отговарят на трите принципа);

6. Бизнесът да има свой Етичен кодекс;

7. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;

8. Държавата да се грижи за младите българска семейства.

Концепцията за социално-пазарно стопанство предвижда с подкрепата на държавата да бъдат изградени домове за младите български семейства. Целта е чрез държавна програма на държавни и общински терени да бъдат изградени домове с двор, в които да живеят младите български семейства. Така от една страна те ще бъдат стимулирани да останат да живеят и работят в България и от друга страна ще имат възможността да отглеждат своите деца в спокойна среда. Това ще бъде дом за поколение и ще бъде различна от досегашната жилищна политика и изграждането на огромни жилищни комплекси, където няма достатъчно зелени площи и пространства за децата. Чрез новата жилищна политика децата ще могат да растат сред природата, а всяко домакинство ще има възможността в собствения си двор да се засее и отглежда био зеленчуци и плодове за собствена консумация.

Чрез налагането на социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество в България ще бъде изградена истинска средна класа (80 % от българските граждани) от една страна и българското общество ще бъде помирено на база на общи ценности от друга страна.

Реално държавата ще си влезе в същинските функции и ще подпомага тези области и институции, които са слаби, т.е. ще има силна устройствена държава.

Социално-пазарното стопанство установява справедливост и вдъхновява младите хора, като развива предприемачески дух в общество.

II. Подготовка , обсъждане и приемане на нов Обществен договор за отношенията между гражданите и държавата и между самите граждани. Новият обществен договор ще бъде приет чрез Национален референдум и да стане основа за изготвянето на промени в Конституцията на Република България. Основното в новия Обществен договор ще бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, на народопсихологията на българите, както и на нормите на православната етика. Чрез него ще бъдат гарантирани позитивните права на гражданите, както и създаването на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности. В новия Обществен договор ще се изведат основните принципи на социално-пазарното стопанство, както и регулиращата роля на държавата за изпълнение на социалните ѝ ангажименти, както и тези на работодателите. В Обществения договор ще се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната на структурно-определящите принципи – "СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА", с гаранции за тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде.

III. В Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила, които задължават партиите, спечелили парламентарни и местни избори да издигат единствено кандидати, преминали през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област, организационно членуващи в напълно автономни браншови структури към съответните политически партии. Да се въведе чрез закон Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление – GIMS 100 (Government Institutes Management Standards) по аналогия на системата ISO 9000. Всичко това ще гарантира коренно различен подход при подбора на управленските кадри в страната, които ще бъдат компетентни, експерти и професионалисти и напълно осъзнато и обективно ще носят личната си отговорност за изпълнението на възложените управленски функции.

IV. България има географски и природни дадености, които задължително предполагат развитие на експортно ориентирани отрасли в икономиката – селско стопанство, туризъм, транспорт и транспортна инфраструктура и логистика, както и високотехнологични чисти производства. В тази връзка ПП МИР предлага да се възстановят научните и изследователски звена в сферата на международните отношения и външно-търговски връзки, вкл. и на базата на ВУЗ.

Българският национален интерес трябва да застане на първо място и ПП МИР поема отговорността да мобилизира градивните сили на съгражданите ни в България и в чужбина за защита на българския национален интерес и изваждане на българския народ от състоянието на бедност, безперспективност и духовна нищета. ПП МИР призовава всички български граждани да се включат и допринесат лично със своя Морал, Инициативност и Родолюбие за възраждането на българската държава.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови