Видин 21 пъти по-беден от Лондон

OFFNews Последна промяна на 02 март 2018 в 17:57 6934 0

Северозападна България остава на последно място в Европейския съюз по отношение на покупателната си способност, показват данните на Статистическата служба на ЕС - Евростат за регионалния БВП на човек от населението през 2016 г., съобщи НСИ.

Той е 29% от средния за ЕС в Северозападна България. На първо място е Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство с 611% от средното за ЕС.

Съществува значителна вариация както в рамките на ЕС, така и между отделните държави в Общността.

На второ място след Вътрешен Лондон-запад е Великото херцогство Люксембург (257%), следват Южен и Източен в Ирландия (217%), Брюксел в Белгия и Хамбург в Германия (200%).

19 региона са с БВП на човек от населението с 50% или повече спрямо средното равнище в ЕС-28: пет в Германия, три в Обединеното кралство, два в Австрия, по един в Белгия, Чешката република, Дания, Ирландия, Франция, Нидерландия, Словакия и Швеция, както и във Великото херцогство Люксембург.

След Северозападния район в България (29% от средното равнище) регионите с най-ниско икономическо равнище са Майот, Франция (33%), Северният централен и Южният централен район в България (по 34%) и Североизточният в Румъния (36%).

Сред 21 региона с БВП на човек от населението под 50% спрямо средното равнище в ЕС-28 са по пет в България и Полша, четири в Унгария, по три в Румъния и Гърция и един във Франция.

У нас най-напред е Югозападна България със 78% от средното за ЕС. Приблизително същото е положението в автономната испанска област Астурия - 79%. Макар и под средното за ЕС, икономическото развитие в югозападния район значително изпреварва това в останалата част от страната. Югоизточният район има 43%, Североизточният - 39%, Северният Централен и Южният Централен район - по 34%. Последен е Северозападът с 29%.

В някои региони стойностите на БВП на човек от населението биха могли значително да се влияят от потоците ежедневно мигрираща работна сила, посочват от НСИ. Нетните миграционни потоци от ежедневно приходяща работна сила в тези региони увеличава продукцията до равнище, което не може да бъде достигнато от местното активно население в дадения регион. Съответният ефект се наблюдава и в регионите с ежедневно мигрираща извън тях работна сила.

БВП, респективно БВП на човек от населението, представлява измерител на общата икономическа дейност в даден регион. Може да се използва за сравняване на икономическото развитие на регионите. БВП не измерва разполагаемия доход на частните домакинства в региона.

Стандартът на покупателната способност (СПС) представлява условна валута, вземаща под внимание различията в националните равнища на цени. СПС позволява да се правят смислени сравнения на физическия обем на икономическите показатели между държавите. Агрегатите, изразени в СПС, са получени, като агрегатите по текущи цени в национална валута се разделят на съответния паритет на покупателната способност (ППС).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови