Туристическият сектор предлага 6 мерки за овладяване на кризата

OFFNews 04 април 2020 в 15:48 3389 0

Снимка SplitShire/Pixabay

Шест конкретни стъпки за овладяване на кризата, парализирала туристическия сектор заради епидемията от Ковид-19, предлагат в писмо до властите 300 неправителствени организации, компании и физически лица, работещи в тази сфера.

Те представляват създаденото през март 2020 Обединение „Бъдеще за туризма“ и изпращат своите мерки в писмо до правителството и до Народното събрание. Предложеният пакет от мерки има за цел да извади фирмите от първоначалния шок чрез различни краткосрочни пазарни решения с минимален риск за фиска, твърдят подписалите писмото.

Мерките, които предлагат, са:

1. Отлагане на осигурителни плащания, дължими от работодател, работник и самоосигуряващи се лица за период от минимум 6 месеца, считано от 13.03.2020 г. Задълженията за посочения период да бъдат освободени от лихви за забава в рамките на 6 месеца след изтичане на този срок.

2. Гарантиране на гратисен период върху кредитите и лизингите на юридически и физически лица, пряко заети в туризма, отлагане на плащанията по главници и лихви в срок от минимум 6 месеца от обявяване края на извънредното положение. Тази мярка е необходима с оглед опазване на материалния ресурс и жизнеспособността на заетите в сектор туризъм. Посочените мерки вече са предвидени в оздравителния план на Европейската комисия и се прилагат успешно в други страни-членки на Европейския съюз.

3. Осигуряване на пряк целеви финансов ресурс с цел гарантиране ликвидността в туристическия сектор. Прилагане на европейската мярка за оздравяване и преструктуриране на цялата верига от туристическата индустрия, която е в затруднено финансово положение. Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за покриване на неотложните плащания на физическите лица, както и за регулярни фиксирани разходи на фирмите.

4. Безвъзмездно финансиране на 80% от Фонд “Работна заплата” за предприятия, принудени да преустановят работа с цел съхраняване на работните места и обезпечаване финансовата сигурност на работници и служители, за които единствената алтернатива на безработицата е неплатеният отпуск.

5. Отлагане влизането в сила на промените в Наредба Н-18/2018 г. за период от 12 месеца.

6. При настъпване на непреодолима сила, туроператорите да предлагат мерки за защита на средствата на клиентите като същевременно се запазят стопанските структури в туризма. Варианти за възстановяване на платената от потребителя сума под формата на:

- Ваучер – прилагане на споразумение по основния договор, според което платената от клиента сума е гарантирана за туристически пакет, обявен от туроператора, издаващ ваучера. Стойността на ваучера е равна на всички плащания, направени по договора, а валидността му е със срок до 12 месеца от датата на издаване. Това е добра практика в страните от Европейския съюз, която осигурява баланс между интересите на всички страни.

- Промяна на датата по вече платен туристически пакет по споразумение на заинтересованите страни.

- Възстановяване на платената от потребителя сума при отмяна на пътуване в условия на извънредно положение да се извърши в срок до 12 месеца от подписване на споразумението към основния договор. При невъзможност от страна на туроператора да възстанови предплатените/депозирани суми, поради липса на ликвидни средства, предоставяне на безлихвено финансиране, което да обезпечи заявените плащания.

Отвореното писмо ще бъде внесено в правителството и парламента в понеделник, 6 април 2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови