Проект: Земеделските производители ще ползват повече вода от собствени източници за напояване, облекчават и процедурите

OFFNews 08 октомври 2020 в 10:39 2235 0

Снимка Министерски съвет

Десислава Танева

Земеделското министерство предлага промени в закон, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване. Това е заявила министър Десислава Танева на онлайн заседание на Консултативен съвет по зеленчукопроизводство и овощарство, съобщава пресцентърът на ведомството.

Предложението за изменение в Закона за водите е изпратено за съгласуване в Министерството на околната среда и водите.

"То цели да стимулира земеделските производители към оптимално и пълно използване на други източници за напояване извън съществуващите в момента. В него се предвижда облекчаване на административните процедури и разширяване използването на подземни и повърхностни води за напояване и други земеделски нужди", пишат от пресцентъра на МЗХГ. В документа се предлага още увеличение на обема на водата за напояване, за която ще важи уведомителен, вместо разрешителен режим. Ще се разшири и обхватът на лицата, за които това е валидно.

Сега само физически лица – собственици или ползватели на недвижим имот в границите на населените места - имат право на безвъзмездно водовземане. С предложението се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб. м на денонощие за земеделски цели.

"Предложените количества са съобразени със средните норми за напояване на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури. Освобождаването от такса пък ще даде възможност на стопаните да инвестират в модернизацията и изграждането на съоръжения за водовземане и напояване", разясняват от министерството.

Във връзка с отправено искане от страна на бранша за съдействие при осигуряване на оборотни средства в условията на създадената епидемична обстановка, министър Танева заяви, че ще бъдат разгледани възможностите на фонд „Земеделие” за осигуряване на ресурс за такава подкрепа при гарантирането им, със съответните обезпечения.

През декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция". Със средства по мярката земеделските производители ще могат да инвестират в машини за сортиране, пакетиране и охлаждане, съхранение, както и да оборудват съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Бенефициенти по мярката са малки и средни предприятия - земеделски стопани и признати групи или организации на производители в сектор Растениевъдство“. Подпомагането по нея е под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на направените инвестиции.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови