Quantcast

Отнемат лиценза на КТБ. Депозитите ще бъдат прехвърлени в "Креди Агрикол"

Цветан Василев изтеглил 205,8 млн. кеш преди да влязат квесторите

Мая Младенова Последна промяна на 11 юли 2014 в 11:21 34520 41

КТБ

Депозитите на граждани и фирми в КТБ ще бъдат прехвърлени в банка "Креди Агрикол", която ще бъде одържавена.

Това е една от новините от изявлението на управителя на БНБ Иван Искров, което той днес направи на закрит брифинг пред ограничен брой журналисти.

Резултатите от прегледа на КТБ говорят меко казано за действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики, е изводът на одиторите. Другата банка - "Креди Агрикол" - е добре управлявана и в добро финансово състояние.

Още акценти от отчета на БНБ за състоянието на двете банки под специален надзор:

- Лицензът на КТБ се отнема;

- Влоговете ще бъдат прехвърлени към "Креди Агрикол";

- От 21 юли всеки вложител ще има достъп до парите си в пълния им размер. Влоговете не са застрашени. Изключение са само свързаните с Цветан Василев сметки.

- Креди Агрикол ще бъде одържавена на 21 юли;

- 3,5 милиарда лева КТБ е дала на фирми, свързани с Цветан Василев. За тези кредити има изчезнала документация;

- В КТБ ще останат само заемите на основния акционер Цветан Василев и свързаните с него лица, като държавата не гарантира нищо за тях.

- В дните, когато пред клоновете на КТБ се извиха опашки след създадена от медии изкуствена паника (18-20 юли 2014 г.), от банката са изтеглени общо 1 милиард лева;

- Един ден преди да влязат квесторите в КТБ Цветан Василев е изтеглил на каса с разписка чрез трето лице 205,8 млн. лв. Сигнал за това е изпратен на главния прокурор;

- Докладът на БНБ ще бъде предаден на главния прокурор за разследване.

Кредитите към фирмите на Василев са огромен дял от общия кредитен портфейл на банката - 3,5 от общо 5,4 милиарда. Освен това има подозрения, че точно преди влизането на квесторите са унищожени голям брой документи по тези заеми. Заради липсващата документация квесторите посочват, че не може да се оцени финансовото състояние на едрите длъжници и възможността им да обслужват кредитите си.

БНБ обяви, че ще осигури абсолютна ликвидна подкрепа на държавната "Креди Агрикол" (която ще бъде преименувана) от страна на нейния нов собственик - държавата. За тази цел ще бъдат осигурени достатъчно средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, държавния бюджет и Българската народна банка. Колкото е необходимо – толкова, посочи Иван Искров. 

Процесът около одържавяването на "Креди Агрикол" ще бъде разписан в проектозакон, който днес ще бъде представен на парламентарните сили.

Накрая БНБ припомня, че съгласно действащия закон, правата и отговорностите за функцията банков надзор са вменени на подуправител, ръководител на управление Банков надзор. Управителят и другите членове на Управителния съвет на централната банка нямат никакви директно възложени задължения, нито права по отношение на текущия банков надзор. Във връзка с това БНБ ще внесе законови промени, с които ще поеме такива отговорности. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11.07 2014 в 19:05

Изявление на ръководството на БТБ:

До цялата общественост
Уважаеми дами и господа,
Бихме искали да коментираме съдържанието на изявлението на УС на БНБ от днес. Според това изявление:
„На 18, 19 и 20 юни след множество медийни публикации и странната според нас пресконференция на тогавашното ръководство на Корпоративна търговска банка, от банката бяха изтеглени суми за близо 1 милиард лева".
Държим да уточним, че тегленията започнаха след редица медийни и институционални атаки срещу КТБ АД още в седмицата преди 18 юни 2014 г., за което надлежно са уведомени президентът на Република България, председателят на Народното събрание, министър-председателят, управителят на БНБ, министърът на финансите, УС на Асоциацията на банките в България. Благодарение на дадената пресконференция и други адекватни действия на ръководството на КТБ АД в сряда следобед, на 18 юни 2014 г., тегленията бяха преустановени и дори имаше анулирани заявки на клиентите за тегления в брой. Две трети от тегленията през периода 13-20 юни са реализирани в четвъртък и петък - 19 и 20 юни 2014 г., след прочетеното по БНР анонимно писмо за привличането на подуправителя на БНБ Цветан Гунев като обвиняем. Според това писмо: „Гунев е разследван, защото е "обслужвал банката, чието име сами ще се сетите, и е нарушавал интересите на българските граждани и държава. Иначе казано, не е предприемал надзорни мерки за спиране на източването на тази банка и нейното оздравяване".
В изявлението на БНБ от днес е посочено, че:
„На 20 юни, петък, в 11.40 в БНБ бе получено искане от ръководството на Корпоративна търговска банка за поставяне на банката под специален надзор на основание на чл. 115, ал. 2, точки 2 и 3 от Закона за кредитните институции.
Тъй като това не е широко известно и имаше неточни интерпретации в медиите относно първоначалните действия на централната банка, обръщаме внимание, че именно при такова искане Българската народна банка е длъжна по закон да наложи специален надзор. Което беше направено – първо при Корпоративна търговска банка, а после и при свързаната с нея Креди Агрикол България".
Уточняваме, че специалният надзор беше наложен, след като на председателя на УС на КТБ АД Орлин Русев беше отказана ликвидна подкрепа от БНБ. При това положение единствената възможност да се запазят интересите на вложителите и клиентите беше да се поиска поставянето на банката под специален надзор, което ръководството на КТБ АД направи своевременно.
Подчертаваме, че ръководството на КТБ АД не е искало Креди Агрикол България ЕАД да бъде поставяна под специален надзор.
Бихме искали да обърнем внимание и върху изводите и твърденията, базиращи се на прегледа на одиторите:
Според БНБ: „Резултатите по отношение на Креди Агрикол България са положителни. Това е добре управлявана банка с добри банкови практики. Състоянието на кредитния портфейл е много добро, неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво".
Съгласно изискванията на закона докладът би следвало да бъде внесен в БНБ от квесторите, а не от одиторите и единствено квесторите са задължени да дадат окончателен доклад за състоянието на двете институции на базата на одиторския доклад. Факт е, че „добре управляваната банка" Креди Агрикол България ЕАД от години е на загуба, поради което се наложи и нейната продажба. За разлика от нея, „лошата" банка КТБ АД години наред е на печалба, като през последните години е в първата тройка по този показател. За нас е странно също така и как в рамките на 10 дни одиторите са успели да стигнат до каквито и да е резултати по отношение на състоянието на кредитния портфейл на КТБ АД, който е в размер на 5.4 млрд. лева, и се състои от близо 2000 кредитни досиета. Инсинуациите за преднамерено унищожаване на банкова документация са изключително тежки квалификации, които преди да бъдат отправени, би следвало да са подкрепени със съответните доказателства. Национална институция от ранга на БНБ би следвало да работи с точни показатели и факти, а не с вероятности и догадки. Със същата тежест може да се твърди, че има вероятност за унищожаване или изнасяне на документи по време на одита.
„Странно е и другото заключение, че значителна част от портфейла сочи за свързаност между длъжниците и мажоритарния акционер".
Първо, законът принципно не забранява свързаност, а въвежда правила, по които да бъде регулирана. Второ, всички свързани с банката лица, с които са сключвани банкови сделки, включително кредитни, са надлежно изброявани в одитираните годишни отчети на КТБ АД в съответствие с изискванията на закона и международните счетоводни стандарти.
В изявлението на УС на БНБ се твърди: „В резултат на липсата на достатъчно информация одиторите изразяват мнение, че не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си. Не могат да бъдат оценени също така и наличието и качеството на обезпеченията, което от своя страна води до невъзможност за съставяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв. За съжаление тези действия не могат да бъдат регистрирани с инструментариума на дистанционния банков надзор и навеждат на мисълта за умишлени злоупотреби".
Всеки непредубеден човек би си задал въпроса по какъв начин отсъствието на заключение може да навежда на мисъл за „умишлени злоупотреби" и до съзнателно ощетяване на банката със стотици милиони левове. Фактите показват, че към 31 май необслужваните заеми в банката са в размер под 2%.
Всички останали заеми са редовно обслужвани и всички лихви са погасявани навреме, с която информация БНБ разполага. Безпочвените и в разрез със законовите изисквания твърдения за свързаност между г-н Василев и кредитополучатели, формиращи кредитен портфейл на стойност 3.5 млрд. лв. според нас не дават никакво основание те да бъдат обособявани извън съвкупността от клиенти – кредитополучатели на банката, и да бъдат третирани при изключително по-неблагоприятен режим. Не желаем да коментираме деленето на активите на КТБ АД на „добри" и „лоши" – категории, които са приложими в други области, а не в банковото дело. Не виждаме също така правната възможност за одържавяване на този етап както на КТБ АД, така и на Креди Агрикол България ЕАД, но може би предстои съответната промяна в закона, целяща национализация на частни финансови институции, което ще бъде прецедент не само в най-новата ни история след 1947 година, но и в рамките на ЕС, и в пълно противоречие с основните принципи, залегнали в Лисабонския договор.
С коментара, че: „Разследващите органи могат да отговорят на въпроса дали по този начин мажоритарният собственик не е ограбил собствената си банка", БНБ влиза в пряко противоречие с чл. 103, ал.2, т. 22 от ЗКИ, който позволява да се прави публично оповестяване на нарушение и нарушител, но в случая няма нито издадено постановление за нарушение, нито констатиран нарушител.
По отношение на твърдението, че: „Прокуратурата на Република България може да разчита напълно на експертния потенциал на БНБ, за да стигне докрай в търсенето на цялата истина по този криминален случай", заявяваме, че квалификациите за злоупотреби, за ограбване и за криминален случай са в прерогативите на други органи, а не на институция като БНБ, и подобни недоказани твърдения не би следвало да бъдат публично оповестявани от отговорни длъжностни лица от Централната банка.
В заключение бихме искали да попитаме как се случи така, че на „лошата" банка КТБ АД беше разрешена покупката на Креди Агрикол България ЕАД след обстойно изследване от страна на БНБ на актуалното й финансово състояние, и сделката беше финализирана един ден преди масираната атака срещу КТБ АД, а на 17 юни 2014 г. – три дни преди поставянето на КТБ АД под особен надзор БНБ уведоми цялата общественост, че: „БНБ категорично потвърждава, че банковата система, включително и КТБ, е с висока ликвидност и капиталова адекватност и функционира нормално".
В кой случай БНБ каза истината – тогава или сега? И кога БНБ е пълнила КТБ АД, че да твърди, че е „каца без дъно"?

11.07 2014 в 18:28

За Avatarx – друже, не задавай тъпи въпроси, а чети какви ти пишат образованите.
Първо, Банковата дейност е рискова дейност, не е рискова дейност попската дейност, независимо на коя религия.
Второ, дали са дадени кредити на “свързани” лица или не е без значение, Важно е какво е обезпечението, дали покрива изискванията на ЗКИ и Наредбите на БНБ.
Трето, случайно да си прочел ето това: УС на БНБ на 30-06-2014 Реши: Приема изменение в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове с/у обезпечение при условията на чл. 33 от ЗБНБ ... “изискуемият се процент на обезпечението по чл. 6 се установяла на 110 % от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс”. (Уточнение – стария текст бе 125 %).
И като чета тъпотии нефелни от разни неграмотници как Държавата и бюджета и т.н., се чудя на неграмотността им...
В банките СИРЕНЕТО Е С ПАРИ ... НО ИМА СХЕМИ АКО ИМАШ ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА и т.н., имаш топки, гъз или както го кажеш, но в производство по несъстоятелност длъжниците много пари могат да се спестят...
Достатъчно е да напънеш мозъчните си гънки напр. за случай на взет а-л на лизинг, връщането му поради неплащане на вноски, продажба (за колко) и как се изчислява съотв. риска от загубата и т.н. ТОВА всичко е изчисление на АКТЮЕР – математика.
Айде, стига съм те образовал..., че ми писнаха тъпизмите на БНБ, пък участие на Прокуратура, МВР, Данс, жандармерия и т.н., вкл. и БНБ в сагата “Бок на КТБ”

11.07 2014 в 16:41

Мъка,

гледам, че много въпроси задаваш, пък някои пропускаш съзнателно ли , що ли....

"3,5 милиарда лева КТБ е дала на фирми, свързани с Цветан Василев. За тези кредити има изчезнала документация;"

Аз не знам ти как стигна до едни 800 млн., ама тук се споменават едни 3,5 млрд на един "невинен" човечец.
Е, разбира се, ако Цв.Василев ги върне тези пари в банката банката няма да фалира.
Собственика на банката отпуснал като кредити на собствените си фирми 3,5 млрд. от парите, които не му принадлежат, а са на вложителите на банката.
Това ако не е пладнешка кражба, здраве му кажи!

11.07 2014 в 16:19

Пичове точно хората дето не са бандити имат пари в банките в България. Хора продали имот, хора работили като къртове навън и върнали се в кочинята с идеята да помогнат и т.н. Хора работещи за чужди фирми......

Мафията не държи пари на влог освен като резерва някаква,баам дори тогава по-вероятно е да са в касетка, а не на влог.

С влоговете горят нормални хора и може би доста нормални предприятия, дето и без друго не са защитени. Не се казва колко са влоговете на физически лица

11.07 2014 в 15:11

Чета тук тъпи речи, напр. Marcel – искам КТБ да фалира. А бе, тъпчо, накрая в процедурата по несъстоятелност КТБ може да излезе с положителен резултат, откъде знаеш, че ще фалира. Едно е несъстоятелност, друго е фалит, трето и банкова паника!
Тъпчо, та тъпчо …
Хитрягите в БГ, вкл. чиновници от БНБ, Минфин, ДАНС, МВР, Прокуратура и то Главна прокуратура, баламосват българите – хитро им пробутват половината истина. Питаме: 1) КОЙ ИЗТЕГЛИ от КТБ над 800 млн лв и къде ги прехвърлиха? Подозрението е, че нареждането е било над 800 млв да се прехвърлят в ПИБ. Какво го усукват и се ослушват - Кой ще отговори ТОЧНО НА ТОЗИ ВЪПРОС, ТОЙ Е НАЙ-ВАЖНИЯ! Първият по важност!
2) Кой разпореди акцията пред и в сградата на КТБ – кой прокурор, какво е било нарежданието, кой от МВР и ДАНС го е одобрил, какви сили и с каква задача са изпратени? От тази акция почна банковата паника в КТБ, и тази паника бе цяла седмица и дори повече от 10 дни. ТАРИКАТИТЕ в БГ както са чакали?!?!?
3) Какъв сигнал е депозиран от Протестна мрежа м. февруари 14, кой го е приел в Главна прокуратура и какви действия са разпоредени? Защо Главния прокурор след сигнала се цепеше от ТV на ТV как “ще оправи БНБ и КТБ?
4) Кой е разпоредил да се блокира дейността на Управление Банков надзор БНБ, и за повдигане обвинение на подуправителя/Банков надзор? Този, който е разпоредил и се цепеше по ТV за това неграмотен ли е, защо е разпоредил и защо се цепеше по ТV?
5) На 30 април 14 БНБ разрешава на КТБ да придобие 100% капитала на „Креди Агрикол Бг”. На 10 април 2014 г. КЗК разрешава КТБ да придобие едноличен контрол върху „Креди Агрикол Бг”. На 13юни14 офиси на КТБ са атакувани от екипи на полицията и прокуратурата. Кой е разработил схемата и разпоредил тези действия?
НАКРАЯ – далаверата с КТБ не е ефтиджос обяснения “как “Ц.Василев изтеглил 200 млн в брой”, или пък друг ефтинжос – “няма ги кредитните досиета”, Айде бе, чак ви вярваме... толкоз ви вярваме, че... - като на първи мошеници... (А 800 млн, а тях?!?)
ОТГОВОРИТЕ, КОИТО СЕ ТЪРСЯТ СА МНОГО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОНКРЕТНИ
Всяка банка, към която се приложи схемата “банкова паника” и вложителите тръгнат да теглят , веднага изпада (ден-два, макс седмица) в КРИЗА на ЛИКВИДНОСТ, и скоро в процедура по несъстоятелност. А ТАЗИ процедура по несъстоятелност се събират раздадените кредити (т.е. пари на вложители), и накрая може да се окаже, че банката не е във фалит. Но вложителите, вкарани в банковата паника, това не ги интересува..., несъстоятелността дори с положителен резултат е дълъг процес, а вложителите си искат парите СЕГА И ВЕДНАГА ПРИ БАНКОВА ПАНИКА. Затова държава/институции се длъжни да предотвратяват банкова паника.
Ако в БГ ИМА ФИНАНСИСТИ, БАНКЕРИ И ПОЛИТИЦИ, КОИТО РАЗБИРАТ ЩО ИДЕ РЕЧ- ТРЯБВА ДА ОТГОВОРЯТ на българите, но не тарикатски отговори

11.07 2014 в 15:08

Искам КТБ да фалира! Защо ли? Всеки знае, че парите му са защитени до 196000лв и за другите суми да си носи сам отговорността. Като прибираха по 10-15% лихви, сега ще ги върнат ли? Всеки да си понесе риска в коя банка и колко пари внася. Парите им са тяхна грижа, а не наша, за да ги връщаме тези кредити с лихвите. Нормален човек средна и малко по-горна ръка няма повече от 100000евро. Тези, които имат над тези суми не са ги изкарали по честен път /с малки изключения/. Като прехвърлиха депозитите в Банка Агрикол, "бизнесмените" и депутатите ще си получат всичките пари и за техните пари народа ще плаща, а те лапаха големите лихви!Моето мнение е че за това не фалират КТБ, а ни омайват с уж добронамерени приказки!

11.07 2014 в 14:55

Искам КТБ да фалира! Защо ли? Всеки знае, че парите му са защитени до 196000лв и за другите суми да си носи сам отговорността. Като прибираха по 10-15% лихви, сега ще ги върнат ли? Всеки да си понесе риска в коя банка и колко пари внася. Парите им са тяхна грижа, а не наша, за да ги връщаме тези кредити с лихвите. Нормален човек средна и малко по-горна ръка няма повече от 100000евро. Тези, които имат над тези суми не са ги изкарали по честен път /с малки изключения/. Като прехвърлиха депозитите в Банка Агрикол, "бизнесмените" и депутатите ще си получат всичките пари и за техните пари народа ще плаща, а те лапаха големите лихви!Моето мнение е че за това не фалират КТБ, а ни омайват с уж добронамерени приказки!

11.07 2014 в 14:24

Това каза Иван Искров - днес ще внесат законопроект, с който ще гарантират изцяло всички сметки и депозити в КТБ, за сметка на фонда, бюджета и с любезната подкрепа на БНБ.
А пари в КТБ е ясно, че няма, с изключение на 12-те % върху депозитите, които по закон стоят блокирани по сметка в БНБ и евентуалните вземания от клиенти с нормални кредити, несвързани с кръга Прасчо-Пеевски-Доган -Боко.
На пръв прочит по данните, изнесени от одита, липсват документи за поне 3.5 млрд, раздадани като кредити...
Аз пък не съм съгласна да плащам на Мултак № 1 депозита.

11.07 2014 в 14:18

Някой може ли да посочи движенията на частния банкерски самолет за последния месец? Какви полетни планове са представили в РВД? Все пак, това е самолет, а не файтон, остават следи. Май имаше съобщения за полет до Русия и после Виена? Добре ли разбрахме? Над 100 млн. евро в банкноти - колко тона е това? Австрийските другари дали ще върнат нещо или някого, ако е още в Австрия? Въпроси, въпроси....

11.07 2014 в 14:16

@Who knows 21
Само не разбрах след като държавата прехвърля "заеми", защото наличните пари са изтеглени на ръка срещу бележка, как държавата печели огромна сума пари? И защо като печели всички са се втурнали да търсят едни пет милиарда за запушване на дупките? Ако с това си плащаме Доган да не е във властта - това са инвестиционни пари с висока доходност, ама ако са Доган да си построи ново барбекю, тогава всички ние окрадени с около 1000 лева на калпак, при четиричленно семейство това са 4000 лв.