Quantcast

Одобриха 4 концесии за добив на природни богатства

OFFNews Последна промяна на 17 май 2016 в 14:03 4290 0

Министерският съвет прие решения за предоставяне на четири концесии за добив.

„Проекти XXI” ЕООД ще добива строителни материали – базалти, от находище „Атара”, разположено в землището на с. Полянец, община Джебел. Концесията се предоставя за срок от 30 години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 279 400 лв. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 738 000 лева без ДДС.

За срок от 35 години „Имелманстрой“ АД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Плоски“ (участъци „Плоски-север“ и „Плоски-юг“), разположено в землището на едноименното село в община Сандански. За осигуряване на добива компанията ще вложи 1 094 000 лв. Очаква се концесионните плащания за срока на концесията да надхвърлят 2,6 млн. лв.

От находище „Гранитово“ (участък „Гранитово-централен“) за срок от 25 години „Сакарела Мрамор и Гранит“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – гранодиорити. Находището е разположено в землището на село Гранитово, община Елхово. Дружеството ще инвестира 348 000 лв. за осигуряване на добива, а концесионните плащания за целия срок се очаква да достигнат близо 817 000 лв.

„Успех“ АД получава концесия за добив на строителни материали – мергелни глини, от находище „Станчов връх“ (участък „Лита“), разположено в землището на гр. Луковит. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще вложи 639 хил. лв. за осигуряване на добива, а очакваните концесионни плащания са в размер над 1,43 млн. лв. без ДДС.

Според законовите разпоредби, постъпилите концесионни плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.