НСИ отчете 2,4% ръст на БВП в началото на извънредното положение

OFFNews Последна промяна на 15 май 2020 в 11:47 2109 0

През първото тримесечие на 2020 г. икономиката на България все пак е отбелязала ръст. Това показват експресните данни на НСИ за Брутния вътрешен продукт (БВП), обявени днес.

Според тях брутният показателят е нараснал с 2.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. 

В разглеждания период обаче попада малка част от извънредното положение, което блокира редица бизнеси и неминуемо ще доведе до влошаване на основния икономически показател.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2020 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. 

Според данните на НСИ за първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 25,146 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. е 21,481 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3 649.8 млн. лв. и заема 14.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%. 

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.3% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 0.6%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови