Над половината ни предприятия със загуби в кризата, 1.6% затварят завинаги

OFFNews Последна промяна на 27 май 2020 в 16:18 2355 0

Какъв беше ефектът върху нефинансовите преприятия от предизвиканата от COVID-19 криза? Националната статистика се зае да отговори на този въпрос с второ кратко бизнес изследване, направено през месец май, резулататите от което публикува днес.

57.6% от анкетираните предприятия са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през април в сравнение с март, при 32.1% не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.2% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 67.9% от предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 55.8%, за строителството - 43.2%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - съответно 67.3%.

По отношение на наетия персонал 36.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 26.9%, и „дистанционна форма на работа“ - 26.5%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 18.5% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 90.0% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 6.8%, че ще преустановят временно дейността си, а 1.6%, че ще прекратят дейността си.

Анкетното изследване „Нефинансови предприятия“ е проведено в периода от 7 до 25 май. На случаен принцип са избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети. Участието в него е доброволно. В периода на събиране на данни е предоставена информация от 1 683 предприятия (44.6% от включените в извадката), с приблизителен обхват от наети в тях лица от 106 хиляди. Икономическите дейности, обхванати от изследването, са: индустрия; строителство; търговия, транспорт и ресторантьорство; операции с недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности. В обхвата на изследването не са включени предприятия, чиято основна икономическа дейност е: селско, горско и рибно стопанство; финансови и застрахователни дейности; хуманно здравеопазване и социална работа; образование; държавно управление и държавно обществено осигуряване. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X