Министерството на финансите плати $1.1 млрд. дълг

OFFNews Последна промяна на 15 януари 2015 в 11:33 2005 1

Министерството на финансите нареди плащане на $1 131 162 978,75 в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2015 година.

В сумата са включени главница в размер 1 086 351 000,00 щатски долара, както и последният дължим лихвен купон в размер на 44 811 978,75 щатски долара. Плащането се извърши с вальор 14.01.2015 г. по обменен курс на БНБ USD/BGN за 14.01.2015 г. – 1,661. 

Постъпленията от глобалните облигации в щатски долари бяха емитирани на два транша: на 10.04.2002 г. – 511 498 000 щатски долара по курс на БНБ USD/BGN към 09.04.2002 г. – 2,23192 и на 09.10.2002 г. – 759 053 000 щатски долара по курс на БНБ USD/BGN към 08.10.2002 г. - 1,99574. Платената сега главница по падежиращите се облигации възлиза на $1 086 351 000,00, защото в периода ноември–декември 2008 г. се извършиха операции по обратно изкупуване на част от тях.

Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно пласираната на международните финансови пазари десетгодишна еврооблигация с купон от 2,95%, което е с 5,30 процентни пункта по-ниско от купона на емисията облигации с падеж 15 януари 2015 година. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани около 95,6 млн. лв. лихвени разходи годишно, както и ще се минимизира негативното влияние на валутния риск от щатския долар.  

С извършване на плащането, държавният дълг на България ще се редуцира с около 919,6 млн. евро от близо 11,4 млрд. евро до 10,5 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт над два процентни пункта, като визираното съотношение в следствие на погашението ще се редуцира от 27,0% на 24,8% на сто, а относителният дял на държавния дълг в щатски долари ще спадне до 0,5% в общия обем на дълга.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови