КЗК санкционира "Олинеза" с четвърт милион лева

OFFNews Последна промяна на 14 декември 2015 в 16:03 6528 1

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Олинеза” ООД в размер на 253 960 лева за заблуждаваща реклама.

Производителят на майонеза е санкциониран заради рекламна кампания, обещаваща 15% отстъпка от цената на "Олинеза трапезна майонеза", 200 гр., и крайна цена от 1.09 лева.

Жалбата е от конкурента на "Олинеза" -  "Консул" ООД - производител на майонеза с марката "Краси".

Кампанията се провежда от 1 април до края на 2015 г.

"Липсва ясна категоричност за наличие именно на намаление на цената, за предходни цени на продукта и за размера/стойността на посоченото намаление, не е оповестено по отношение на кои продукти, в кои търговски обекти и за какъв период от време се прилага намалението", твърдят в жалбата си от "Консулт" ООД.

При проверката си КЗК установява, че намалението е от доставните цени, на които майонезата се продава на търговските вериги и дистрибуторите, че крайната цена от 1.09 лева е само препоръчителна за тях, но въпреки това рекламата обещава тази крайна цена.

Ето част от аргументите на КЗК:

"Буквалното тълкуване на понятието показва, че става въпрос за незадължително „указание”, „насока”, която производителят дава на съконтрагентите си – търговци на дребно с оглед определяне на крайните продажни цени на продукта. От друга страна, въвеждането на препоръчителни продажни цени на определен продукт или услуга от производителя на стоката/доставчика на услугата е обичайна търговска практика, която се реализира при договореност между производителя и неговите съконтрагенти. Въвеждането на препоръчителни продажни цени обаче не кореспондира със задължение за всички търговци, които предлагат на дребно продукта/услугата на съответния пазар, да се съобразят с тези цени, което обстоятелство е добре известно на потребителите. Крайните цени на един продукт се определят самостоятелно и независимо от търговците на дребно в съответствие с търговската им политика и принципите на търсенето и предлагането", се казва в решението на КЗК.

До края на август рекламата върху билбордовете представлява снимка на опаковката на майонезата, върху която е поставен червен стикер с надпис "-15%". След надписът е променен и вместо "-15%" пише "препоръчителна продажна цена от 1.09 лв."

"Комисията счита, че описаната реклама в цялост създава визуална и смислова представа за намаление на продажната цена на дребно на една опаковка „трапезна майонеза Олинеза“ 200 гр., като се промотира нейното намаление с 15%, а не на цената, на която продуктът се доставя до търговската мрежа. Това дава основание слоганът „-15%” да се определи като заблуждаващо и подвеждащо послание по смисъла на разпоредбата на чл. 33 от ЗЗК, поради следните съображения:

В трайно установената търговска практика чрез посочване на процент обичайно се изразява процентно намаление на цената на предлагани продукти, на която те могат да бъдат закупени от крайните потребители. Това е в съответствие и с предвидените в действащата нормативна уредба задължения на търговците при провеждане на промоционални кампании (чл. 63 и сл. от Закона за защита на потребителите). Ответното дружество твърди, че в процесната реклама, чрез надписа „-15%”, се презентира намалението от 15%, което дружеството прави от доставната цена на своите партньори, но това твърдение не се подкрепя нито от самия надпис, нито от цялостния контекст на рекламното изображение, както и от факта на включването му като елемент от рекламната кампания на продукта, доколкото нейната непосредствена цел е да поднесе съществена за потребителите информация и така да пренасочи тяхното поведение.

На първо място от процесната реклама не е ясно, че става въпрос за промоция, състояща се в намаление не от крайната продажна цена, а от доставната цена, на която „Олинеза” ООД в качеството си на производител продава продуктите си на едро на търговци на дребно или свои дистрибутори. Едва със замяната на стикера с надпис „-15%”със стикер с текст препоръчителна цена от „1.09 лв.” рекламното съдържание вече недвусмислено насочва към продажбата на продукта на дребно. Не се сочи и конкретен размер на цената, на която в крайна сметка продуктът се продава, или предходна продажна цена, за да се извърши съпоставка на цената преди намалението и цената с включено намаление, при положение че именно това е съществената за потребителите информация. При това положение не може да се счита, че рекламодателят е създал обективна представа за същността на рекламираното намаление, като не е указал и какво е неговото конкретно отражение върху продажната цена. При липсата на описаната информация потребителите не биха могли да възприемат посочения процент на отстъпка по друг начин, освен като намаление на цената, която те биха платили при закупуването на продукта. На следващо място, съществено условие от провежданата от „Олинеза” ООД промоция е, че участници в нея са търговски партньори на дружеството, по отношение на които се прави отстъпката от „15%” от доставната цена на продукта. Рекламата обаче не дава подобна информация. Не е указано в кои магазини / търговски обекти, включително и търговски вериги, продуктът може да бъде намерен на намалени цени/препоръчителни цени, поради което се създава впечатление за провеждането на мащабна рекламна кампания, обхващаща всичи обекти, в които се извършват доставки. Не е дадена и информация за периода на провеждане на промоцията.

Следва да се обърне внимание, че на рекламното изображение на билбордовете е посочен и сайтът на ответника, но не се установява нито в периода до края на август 2015 г., когато е използван слоганът „-15 %”, нито впоследствие, на сайта на дружеството да е публикувана коректна, ясна и подробна информация за условията на промоцията (т. 6 от установените факти).

С оглед изложеното, рекламата „-15%” е заблуждаваща по своя характер от гледна точка на нейното представяне и създава у потребителите заблуда по отношение на цената на продукта „Олинеза трапезна майонеза”, 200 гр. и на начина на нейното формиране при прилагане на отстъпката от 15%. Предвид липсата на изрични указания по повод същността и адресатите на рекламата, естествено е крайни потребители, които видят билборд с рекламното послание, съответно опаковката на продукта при предлагането му в магазинната мрежа, да решат, че става въпрос за намаление от продажната (крайна) цена на продукта в размер на 15%. Освен това крайните потребители не се интересуват от търговските условия, при които продуктите се доставят до обектите за търговия на дребно, поради което и самото им включване в реклама е необичайно и не носи полезна за клиентите информация, дори и да беше отразена коректно. Наред с горното, естеството на рекламирания продукт – трапезна майонеза, която е малотраен хранителен продукт, обичайно продаван на ниска цена, не предполага потребителите да предприемат допълнителни действия и да извършат детайлно проучване за установяване на конкретните условия на промоцията на „Олинеза” ООД. Още повече, самό по себе си съдържанието на процесното рекламно послание не поражда никакви съмнения, че посочената информация би могла да не касае продажната цена на продукта.

Следователно така формулираната реклама създава представа у потребителя, че при закупуване на продукта „Олинеза трапезна майонеза”, 200 гр., от който и да е търговски обект, на територията на цялата страна, без ограничение във времето, ще може да закупи продукта на цена, намалена с 15% спрямо цената, на която до момента е закупувал същия продукт.

На следващо място, „Олинеза” ООД е производител на хранителни продукти и като такъв разпространява продуктите си чрез дистрибуторска мрежа и доставки до търговци на дребно. Независимо от обстоятелството, че същото поддържа преки и трайни търговски отношения с търговски вериги като Билла, Кауфланд, Фантастико, Лидл и др., предвид изградените канали за разпространение, неговите продукти се предлагат на националния пазар не само от тези търговци на дребно. Продажби на продукти на „Олинеза” ООД, в това число и на „Олинеза трапезна майонеза”, 200 гр., се осъществяват и в обекти извън изрично изброените от дружеството негови партньори. В този смисъл е и изразеното от самия ответник становище и представените по преписката доказателства от молителя (фискални бонове и фактури) за извършени продажби на продукта „Олинеза трапезна майонеза”, 200 гр., в магазини, които не са партньори на дружеството, ангажирани в промоцията.

Следователно рекламното послание „-15%” е невярно и заблуждаващо и от гледна точка на обстоятелството, че намалението от 15 % не се прилага във всички търговски обекти на територията на страната, тъй като „Олинеза” ООД прави въпросната отстъпка от доставната цена само на свои партньори и съответно в техни търговски обекти продуктът се предлага на препоръчителната цена или дори на по-ниска цена (например в търговските вериги Фантастико, Кауфланд, видно от т. 7 от установените факти). Същевременно се установява, че (......)*.

Размерът на санкцията е равен на 1% от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година (2014), а именно от 25 396 000,00 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

14.12 2015 в 18:06

Малко са, ако не се лъжа сбствениците са добри социалисти, а добрите винаги заслужават повече.