Концесия със себе си в съдружие с Вълка сключи Министерството на транспорта за летище Горна Оряховица

OFFNews 20 януари 2016 в 15:05 9640 7

летище Горна Оряховица
Летище Горна Оряховица е построено през 1925 г. и пистатата му е дълга 2450 метра

Със свое решение от днес правителството определи за концесионер на летище Горна Оряховица - Консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица”. 

5 процента от собствеността на консорциума притежава държавното дружество Летище Горна Оряховица, чиито принципал е Министерството на транспорта и министър Ивайло Московски. Останалият дял е в "Кристална вода" АД. Според публикация на "Капитал" дружеството, което се занимава с консултантска дейност при проекти, свързани предимно с управление на водите, е с мажоритарен акционери "Кей Ар консулт", която пък е еднолична собственост на Николай Радославов. Той от своя страна е в ръководството на "Авангардстрой", чийто капитал се държи от ВОЛФ АД (представлявано от Румен Гайтански - Вълка) и "Волф имобилиен".

Любопитно в случая е още, че консорциумът е създаден през октомври и е единственият участник, явил се на процедурата за концесия. Според изискванията за концесионера, поставени от държавата, той трябва да имат опит в дейности по управлението и експлоатацията на международно летище минимум 5 години, да притежават техническо оборудване и да разполагат с технически лица. Тъй като очевидно "Кристална вода" АД няма такъв опит, държавата е дала съгласието си да участва с 5% дял в новосъздадения консорциум.

Срокът на концесията е 35 години, като концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през който не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период той ще извършва годишно концесионно плащане в размер на по-голямата от следните две суми: 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът трябва да извърши за срока на концесията, са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.

В решението е записано, че в двумесечен срок от влизането му в сила трябва да бъде сключен и концесионният договор, като от името на държавата той ще бъде подписан от министъра на транспорта. Министерството ще осъществява контрол по изпълнението на договора, ще представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му и ще представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието