Кабинетът разреши на "Тотал" още 4 месеца да сондира за нефт в Черно море

OFFNews Последна промяна на 12 април 2017 в 12:29 4144 0

Кабинетът разреши на

Със 135 дни се удължава срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, реши правителството на редовното си заседание в сряда. Договорът за сондиране е в сила от септември 2012 г. Удължаването на разрешението с 4 месеца и половина е по искане на титуляра - френската компания „Тотал“, която в края на миналата година обяви, че са открити залежи на нефт.

До момента не е констатирано неизпълнение на договорни задължения. 

Правителството взе решение и за даване на две концесии за строителни материали.

„МЛ-Консулт-2009“ ЕООД получава концесия за добив на пясъци и чакъл от находище „Пладнището“ в община Искър, област Плевен. За 25-годишния срок на концесията дружеството ще вложи над 200 000 лева за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания да надхвърлят 495 000 лева за целия период на договора.

Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Кошарите“, участък „Запад“, беше предоставена на „Токсан“ ООД. Кариерата се намира в землището на с. Върбешница, община Мездра. Планираните инвестиции за 35-годишния срок на концесията са 596 000 лева. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да достигнат близо 2,3 млн. лв.
Съгласно Закона за подземните богатства, половината от концесионните плащания (без ДДС) се превеждат по бюджетите на съответната община.

Правителството даде съгласието си концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Рудината“ (участък „Ремо“) да бъде продължен с „Холсим кариерни материали Рудината“ АД. Дружеството е правопремник на концесионера „Ремонтстрой НД“ ООД, с който е сключен договорът през декември 2015 г. Находището е разположено в землището на кв. Сеславци, Столична община.

Одобрено е и изменение на концесионния договор за добив на подземни богатства от находище „Аламура“ (община Стара Загора). С изменението ще се осигури изпълнение на задължението на концесионера за ежегодно отчисляване на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по специалната банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, набрана за изтеклия 10-годишен срок на концесията.

С 10 години да бъде удължен концесионният договор, сключен през 1999 г., за добив на подземни богатства от находище „Вятово“ (участъци IV, V и VII), реши правителството като прие исканата от концесионера „Каолин“ АД промяна. Искането е мотивирано с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети, и се основава на чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства. С решението на правителството се изменя и начинът на формиране на концесионното плащане – то се привежда в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г. До момента концесионерът е заплащат необходимите суми съобразно старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови