Износът ни расте с 9%, вносът - с 12 на сто

OFFNews Последна промяна на 09 май 2017 в 12:32 2896 1

Снимка pixabay.com/geralt

Износът на България се е увеличил с 9% за година, а вносът от ЕС - с 12.2 на сто, показват публикувани днес данни на Националния статистически институт.

Измереният период е януари-февруари 2017 спрямо същия период на 2016 г.

Износът ни е в размер на 4 957.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Най-много се увеличава износът за Ирландия (с 67.6%), Белгия (63.1%), Швеция (36.8%) и Чехия (35.4%).

През февруари 2017 г. износът за ЕС нараства с 10.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 531.2 млн. лева.

Най-голям е ръстът на износа в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (45.7%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (28.5%),  най-голям е спадът в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (10.2%).

Вносът ни (януари-февруари 2017 - януари-февруари 2016) от ЕС е на стойност 5 461.2 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

През февруари 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 820.1 млн. лева.

Най-голямо е процентното увеличение в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (98.0%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10.8%).

Външнотърговското салдо е отрицателно, на стойност 504.0 млн. лева. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 233.5 млн. лева.

Виж още за: