Икономиката ни с 3.6% ръст за 1 година

OFFNews Последна промяна на 16 август 2017 в 12:28 1852 5

Снимка pixabay.com

Брутният вътрешен продукт е нараснал с 3.6% за една година, показват експресните оценки на националната статистика за второто тримесечие на 2017 г.

Увеличението спрямо първото тримесечие е 0.9 на сто.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 24.309 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2017 г. е 20.958 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (76.0%), което в стойностно изражение възлиза на 18 482 млн. лева. През второто тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 5 238 млн. лв. и заема 21.6% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.

Принос за регистрирания икономически растеж спрямо първото тримесечие на 2017 г. има бруто образуването на основен капитал - с 2.4%, износа на стоки и услуги - с 1.7%, и крайното потребление - с 0.4%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.2%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад с 0.9% през второто тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 6.1 и 7.0%.

Експресните оценки представляват най-ранната картина на икономиката. Трябва да се има предвид, че при тях, данните са все още непълни. Тези оценки се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Те са подготвени за 47 дни след отчетния период.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови