Еврокомисията очаква Airbnb да заяви по-ясни правила от август

OFFNews Последна промяна на 16 юли 2018 в 15:05 2017 0

Европейската комисия призовава платформата за резервация за стаи и апартаменти директно от собственик - Airbnb - да синхронизира условията си за ползване с правилата на ЕС.

Комисията иска туристическата онлайн платформа да осигури и прозрачност при представянето на цените.

„Все повече потребители резервират ваканционно настаняване онлайн, като този сектор създаде много нови възможности за туристите. Популярността обаче не може да е оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите. Потребителите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите, както и да се ползват от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика. Очаквам Airbnb бързо да предприеме действия и да намери подходящите решения“, коментира еврокомисарят по правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.

Европейските органи за защита на потребителите и Комисията поискаха от Airbnb да направи редица промени. Дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След като Airbnb предложи решения за
осигуряване на съответствието с правилата, Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС ще анализират предложените промени. Ако те не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети действия за налагане на спазването на законодателството, допълват от комисията.

Какво може да се промени

ЕК очаква Airbnb:

- Да промени начина, по който представя информацията за цените, като се започне от началното търсене на уебсайта, за да гарантира, че винаги, когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, с включени всички приложими задължителни такси, като например за обслужване и почистване, или ако не е
възможно да се изчисли крайната цена предварително — ясно да информира потребителя, че може да се начислят допълнителни такси.

- Да посочи ясно дали офертата е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

- Разясняване на клаузите или премахване на незаконните клаузи: Условията за са съставени на ясен и разбираем
език, така че потребителите да бъдат информирани по ясен и разбираем начин за своите права. Дружеството не следва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция, намираща се в държава, различна от тяхната държава членка на пребиваване;

- Airbnb не може да решава едностранно и без да посочи съответната обосновка кои клаузи могат да останат в сила в случай на прекратяване на договора;

- Airbnb не може да лишава потребителите от техните основни права за предявяване на иск срещу домакина, в случай че пострадат или претърпят други вреди;

- Airbnb не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да информира потребителите за това и без да им даде възможност да анулират договора;

- Условията за ползване на услугата не могат да предоставят на Airbnb неограничени дискреционни правомощия относно премахването на съдържание;

- Прекратяването или спирането на действието на договор от страна на Airbnb следва да бъде обяснено на потребителите, да се урежда от ясни правила и да не лишава потребителя от правото на адекватно обезщетение или на обжалване;

- Политиката на Airbnb за възстановяването на средства, компенсациите и събирането на искове за вреди и на дължимите средства по тях следва да е ясно определена и да не лишава потребителите от правото им да се ползват от наличните правни средства за защита.

- Airbnb следва да осигури на своя уебсайт лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), както и цялата необходима информация относно решаването на спорове съгласно Регламента за ОРС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

STOP THE WAR! Чуйте новата песен на OFFRoad band