БНБ търси двама студенти и един докторант, на които да отпусне стипендии: ето условията

OFFNews Последна промяна на 13 ноември 2018 в 13:06 3032 0

Българската народна банка обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2019 г.

Отпускат се три стипендии: две по 600 лева месечно (за студенти в магистърска степен) и една по 800 лв. месечно (за докторанти). И трите се изплащат в продължение на 9 месеца.

Изискванията към кандидатите са: да са български граждани; да са студенти в магистърска степен (ако са завършили бакалавърска си степен, да имат среден семестриален успех мин. 5.00 и среден успех от държавните изпити/защитата на дипломната си работа мин. 5.00, а ако не са - да са завършили мин. 6 семестъра и средният им успех до момента да е мин. 5.00) или докторанти по подходяща за работа в БНБ специалност в акредитирано висше училище или академичен институт в страната или чужбина.

Не са допустими кандидатури на служители на БНБ, на роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Нямат право да кандидатстват и бивши стипендианти на БНБ, освен ако не са получавали такава като студенти магистри, а сега кандидатстват като докторанти.

Необходимо е желаещите да подадат:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография (в която докторанти акцентират на научната си активност – публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.);

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър”; или документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”.

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми: "Перспективите пред свободната търговия" (за студентите в магистърска степен); "Защо равновесният лихвен процент е важен за централните банки?" (за докторантите).

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Кандидатите трябва да подадат документите си в pdf формат до 10 декември на e-mail: scholarship@bnbank.org или с препоръчано писмо на адрес: БНБ, пл. „Княз Александър І” №1, 1000 София, относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ”. Те могат да ги занесат и на място, в сектор "Информация" в паричния салон на БНБ, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишнината на БНБ. Оттогава досега 24 души са били стипендианти на БНБ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови