България с най-некачественото висше образование в Централна и Източна Европа

Александра Маркарян 29 април 2014 в 13:20 4731 0

Д-р Митко Георгиев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара

Снимка Милена Богданова/imot.bg

Д-р Митко Георгиев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара

България е на последно място по качество на академичното образование в Централна и Източна Европа, по качество на професионалното образование сме предпоследни, а по наличност на специализирана работна ръка - също предпоследни.

Това сочат резултатите от представената днес анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) за бизнес средата в България през 2013 г. Тя е направена през февруари 2014 г. сред 99 фирми у нас - 77 малки и средни и 23 големи предприятия. Резултатите за България бяха представени и в сравнение с анкетите в още 15 държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Участниците са били общо 1435.

Сравнението показва, че страната ни остава на първо място в ЦИЕ по цена на работната сила. България е най-евтина за бизнес, всички останали са по-скъпи от нас, отбеляза Митко Василев, главен управител на Камарата.

По качество на академичното образование България е последна, заемайки 16-ото място, а по качество на професионалното образование сме на предпоследното 15-о място.

"Ние пледираме за въвеждането на елементи на дуалното обучение от германската образователна система", заяви Василев. Проект за въвеждането на дуалното обучение в България имаше и по времето на ГЕРБ, но смяната на властта попречи на приемането му, сега правителството също планира въвеждането му. При дуалното обучение гимназистите в професионалните училища имат възможност едновременно да учат и да упражняват съответната професия в практиката, чрез стажове.

Според данните, силните страни на България, от гледна точка на бизнеса, остават данъчната тежест (10% корпоративен данък и данък общ доход), членството ни в ЕС и цената на работната ръка. Слабостите са неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността на обществените поръчки, липсата на реформи в образованието, корупцията и престъпността.

България е на първо място в ЦИЕ по данъчна тежест, а по данъчна система сме четвърти след Естония, Македония и Литва.

По ефективност на публичната администрация сме на 13-о място, 1/4 от бизнеса е крайно недоволен, а 45% е по-скоро недоволен от нея.

Бизнесът е критичен и към степента на осигуряване на достъп до субсидии от Европейския съюз - по този показател сме под средното ниво в ЦИЕ, към инфраструктурата.

Критично е състоянието по отношение на прозрачността при провеждането на обществените поръчки. 41% от анкетираните отговарят, че са много недоволни, а 17% - че са по-скоро недоволни. Страната ни заема 15 място по този показател.

По показателя борба с корупцията и престъпността България е на 14-о място. След нас са Босна и Херцеговина, а първите места се заемат от Естония, Полша и Македония.

Изненада за Камарата е бил резултатът от въпроса в анкетата дали бизнесът иска въвеждане на еврото. 45% са казали "не".

Преобладаващата част от представителите на бизнеса оценяват икономическата обстановка в страната като задоволителна, не очакват промяна в икономическото си развитие нито промяна в износа спрямо 2013 г., повечето не планират да откриват нови работни места, предпазливи са и по отношение на инвестициите.

Те са недоволни от правната сигурност - нито един от анкетираните не казва, че е много доволен, 40% дават отговор "много недоволен", 38% - "по-скоро недоволен", 21% - "средно доволен". По този показател сме на последно място в Централна и Източна Европа. Подобна е оценката на бизнеса и по отношение на политическата и социалната стабилност.

Като цяло през последната година търговията между България и Германия отбелязва 11.3% ръст и достига 5.3 милиарда евро. Това е рекорд за най-новата ни история, отбеляза Василев. През последната година износът на България за Германия е надвишавал вноса у нас от Германия.

Обемът на инвестициите от Германия е 135.5 млн. евро, около 12% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови