България и Нидерландия със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

Ирина Евгениева Последна промяна на 15 ноември 2019 в 11:54 1529 0

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане.

На държавите се предлагат решения, с които да се преодолеят различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки.

Мерките създават и предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност за компаниите чрез намаляване на споровете между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

Данъчните правила в проекта на Спогодба са съобразени с данъчното ни законодателство и съвременните принципи в международното данъчно облагане.

Сключването на нова Спогодба между двете страни се налага поради последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Също така правителството упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише спогодбата от името на Република България при условие за последваща ратификация. 

В момента между двете страни действа Спогодбата, подписана в София на 6 юли 1990 г. в условията на различни икономически отношения между двете държави и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови