3.157 млн. работещи издържат себе си и още 3.892 млн. души в България

OFFNews 14 август 2018 в 12:55 6353 0

Снимка pixabay.com

3 157.1 хил. са работещите хора в България. Те са по-малко от половината население и с труда си издържат, освен себе си, още 3 892.9 хил. души*.

Коефициентът на заетост на населението между 15 и 64 г. е 67.9% и се увеличава с 0.7% спрямо 2017 г. Безработицата е 5.5% и намалява с 0.8 процентни пункта от второто тримесечие на 2017-а, показват данните за основните показатели за икономическата активност на населението през  второто тримесечие на 2018 г. на НСИ.

Икономически неактивни са повече от милион и двеста хиляди души или близо 30% от населението в цитираната възрастова група. От тях 84.4 хил. (6.6%) са безработни от дълго време и не са регистрирани в бюрата по труда.

От работещите 1 678.1 хил. са мъже и 1 479.0 хил. - жени. Над 2 млн. - почти 2/3 - работят в услугите, 940.7 хил. (29.8%) - в индустрията, и 214.1 хил. (6.8%) - в селското, горското и рибното стопанство.

3.9% (123.5 хил.) са работодатели, 7.1% (223.9 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 785.6 хил.) - наети лица, и 0.8% (24.1 хил.) - неплатени семейни работници.

2 123.4 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (23.8%) - в обществения.

С временна работа са 118.1 хил., или 4.2% от наетите.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.6% (46.3% за мъжете и 34.6% за жените). В групата 20-64 г. той е 72.6% (76.1% за мъжете и 68.9% за жените). Спрямо второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.9 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е почти еднакво. 

Работят 61% от хората на възраст между 55 и 64 г. (590.1 хил.) - 64.9% от мъжете и 57.5% от жените. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост се увеличава с 2.7 процентни пункта.

От безработните 182.2 хил. души 109.8 хил. (60.3%) са мъже и 72.4 хил. (39.7%) - жени. Коефициентът на безработица намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. от 6.9 на 6.1% при мъжете, а при жените - от 5.7 на 4.7%.

13.6% от безработните са висшисти, 49.1% за завършили средно образование, 37.3% имат основно или по-ниско.

Година или повече без работа са повече от половината безработни - 106.3 хил. или 58.4%. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, като в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.3 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 3.7%, а при жените - 2.6%. 

35.1 хил. (19.3%) от безработните търсят първа работа.

При 15- до 29-годишните безработицата е 9.3% (с 0.2 пр. п. под същото тримесечие на 2017 г.) При мъжете коефициентът на безработица е 10.3% (0.2 процентни пункта увеличение), а при жените коефициентът намалява с 1.0 процентен пункт и достига 7.8%.

*Данните за населението са на НСИ към 31.12.2017 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II