10 от 10: МРРБ откри нарушения във всички обществени поръчки на Асоциацията на дунавските общини

OFFNews Последна промяна на 13 септември 2017 в 13:43 3501 1

Обществената поръчка за географска информационна система (ГИС) за райониране на популации от комари, както и още девет поръчки по транс-регионалната програма с Румъния, ще получат финансови санкции от близо 200 хиляди лева заради установени нарушения.

Това става ясно от отговор на регионалното министерство до Антикорупционния фонд, който през юли изпрати сигнали до няколко институции относно установени от експертите на организацията съмнения в начина на провеждане на търговете.

Десетте поръчки са с партньор и възложител Асоциацията на дунавските общини (АДО), чийто председател е кметът на Русе Пламен Стоилов. Общата стойност на проектите е 3.2 милиона лева без ДДС. 

По повод на сигнала на Антикорупционния фонд регионалното министерство е извършило проверка, която е открила нарушения. Ведомството на Николай Нанков е контролиращ орган по проектите за трансгранично сътрудничество по програма "Интеррег V-A България Румъния". 

Проведената процедура за обществена поръчка за райониране на популациите от комари, на стойност 797 хиляди лева без ДДС, е с най-много установени нередности - незаконосъобразна методика за оценка, липса на прозрачност по време на оценката и недостатъчно подробно определяне на предмета на договора. Той получава санкция в размер на 10% от допустимите разходи, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Фондът е основен донор с 85% от финансирането по програмата. 

При останалите девет поръчки са установени различни нарушения, като незаконосъобразни методики за оценка на офертите, смесване на критериите за подбор с показателите за оценка, недостатъчно подробно определяне на предмета на договорите и други. Финансовата санкция за тях е корекция в размер на 5 до 10% от допустимите разходи, финансирани от ЕФРР.

Десетте поръчки бяха анализирани от експерти на Антикорупционния фонд след получен сигнал за една от тях. При подробното разглеждане на всички оферти бяха установени множество нередности, които бяха детайлно анализирани и изпратени на контролиращи и правоохранителни органи в България и Румъния. 

От МРРБ, заявяват че част от изпратените въпроси и съмнения в сигнала са извън техните правомощия, но след приключването на проверките в Сметната палата и прокуратурата, контролиращия орган може да възобнови проверката. 

В две от проверяваните процедури са установени и съмнения за конфликти на интереси, които са изпратени на правоохранителните органи и при потвърждение от тях, от контролиращия орган имат готовност също да възстановят проверката си. 

Десетте обществени поръчки, за които АКФ сигнализира органите са:

1. „Разработване на съвместна географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми, в рамките на проект: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

Спечелил участник - "Гражданско общество "Гис Дунав" с оферта за 797 400 лв. без ДДС


2. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

Спечелил участник - ДЗЗД "Дунав Еко партнърс" с оферта за 175 000 лв. без ДДС.


3. „Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

Спечелил участник - консорциум "Дунавски хоризонти" с оферта за 101 000 лв. без ДДС


4. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

Спечелил участник - Консорциум "Природа Дунав" с оферта за 150 000 лв. без ДДС


5. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

Спечелил участник - консорциум Данубиус с оферта за 280 000 лв. без ДДС


6. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“.

Спечелил участник - ДЗЗД "ТЕН-Т мрежи предварителни проучвания" с оферта за 660 000 лв. без ДДС


7. „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

Спечелил участник ДЗЗД "АДО Комюникейшън" с оферта за 286 500 лв. без ДДС.


8. „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

Спечелил участник - Обединение Дунав имидж с оферта за 153 515 лв. без ДДС


9. "Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България", рег. Номер 15.2.1.067"

Спечелил участник ДЗЗД "Обединение "АДО-Лимес" 180 000 лв. без ДДС


10. Изготвяне на стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряванена капацитета на интермодални възли в трансграничния регион румъния-България, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“.

Спечелил участник - Бим консултинг ООД с оферта за 452 000 лв. без ДДС