Съветът на Европа ни критикува за дискриминация на малцинствата и липсата на свобода на словото

OFFNews Последна промяна на 31 март 2020 в 12:58 2773 0

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович представи днес доклад от посещението си в България през ноември м.г. Докладът разглежда расизма, нетолерантността и дискриминацията; насилието над жени и домашното насилие; свободата на медиите, се посочва в съобщение на Съвета на Европа, цитирани от БНР.

Според Миятович има нужда от политическа и културна промяна в начина, по който малцинствените групи се представят в България, където езикът на омразата, дискриминацията и враждебността срещу ромите, ЛГБТИ хората и гражданите от други малцинствени групи предизвикват остра загриженост.

Миятович призовава властите да реагират енергично на проявленията на език на омразата, включително от страна на високопоставени политици, да повишат правната защита от дискриминация и престъпления от омраза и ефективно да разследват и преследват наказателно подобни деяния.

Комисарят изразява възмущение от настроенията на враждебност срещу ромите, особено срещу онези, принудени да напуснат домовете си заради протести срещу техните общности в няколко населени места. Миятович призовава властите спешно да предприемат мерки за справяне с положението на засегнатите, както и незабавно да направят необходимото за законодателството за принудителните изселвания. Необходимо е също да се предприемат решителни действия за подобряване на общото жилищно положение на ромите, включително техния достъп до социални жилища, се допълва в съобщението.

Миятович изразява загриженост от това, че дебатите около Истанбулската конвенция са поели в тревожни посоки, представляващи сериозна заплаха за правата на жените, децата и ЛГБТИ хората. Продължаващите атаки срещу неправителствени организации, оттеглянето на стратегията за закрила на детето и отлагането на влизането в сила на новия закон за социалните услуги са сред най-печалните примери за тези посоки, заявява Миятович.

Властите трябва да променят посоката и да се борят с вредните изказвания, да подобрят законодателството и да повишат осведомеността на обществото за нуждата от по-голяма закрила на жертвите на насилие срещу жени и домашно насилие. Особено внимание следва да се обърне на насърчаването на равенството между жените и мъжете, казва комисарят.

Миятович призовава властите да увеличат броя на кризисните центрове и на другите социални услуги, необходими за жертвите на домашно насилие. Тя препоръчва мерки за борба с насилието над жени и домашното насилие. Необходими са по-силна подкрепа за НПО и правозащитниците, постоянно събиране на данни за всички видове насилие срещу жени, основано на пола. Другото направление е властите да наложат възпиращи наказания на извършителите, да осигурят на жертвите достъп до безплатна правна помощ и лесно достъпни мерки за закрила, както и да им предоставят ефективни правни средства за защита, добавя Миятович.

Докладът на комисаря отбелязва и продължаващо влошаване на медийната свобода по множество причини, включително заради непрозрачност на медийната собственост и финансиране, тормоза над журналисти, използването на дела за клевета и политическото влияние. Миятович отбелязва значението на свободата и разнообразието на медиите за правилното функциониране на демокрацията. Тя призовава властите да насърчават благоприятна за свободата на изразяване среда, чрез предотвратяване на прекалената концентрация на медийна собственост, отмяна на наказателноправните разпоредби в случаите на клевета и налагане на наказания на всички, които отправят заплахи и извършват посегателства срещу журналисти.

Миятович приканва властите да подобрят професионалната защита на журналистите и условията им на работа. Тя призовава съставът и мандатът на Съвета за електронни медии да бъдат по-ефективни и независими.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови