АПИ работила непрозрачно при предишното правителство

Последна промяна на 19 март 2012 в 18:52 1101 0

Валери Димитров. Снимка: БГНЕС
Валери Димитров. Снимка: БГНЕС

Честите структурни и персонални промени в Агенция „Пътна инфраструктура“ в периода 2008-2009 година не са позволили да се създаде система за ефективен вътрешен контрол, а структурата е работила непрозрачно.

Това са част от заключенията в одитен доклад на Сметната палата за финансовото управление на бюджета на АПИ за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.

Липса на ефективност, планиране на дейностите по реконструкция, ремонти и поддържане на пътната мрежа, са довели до реална невъзможност да се финансират договорени дейности. Сключвани са договори без осигурено финансиране, поради което АПИ не е изпълнявала в срок задълженията си за плащане при изпълнение на договора. По този начин са създадени рискове изправните контрагенти по договорите да претендират неустойки.

В одитирания период са прекратени 40 обекта, по които вече са били направени разходи. От спираните обекти има с висок процент на изпълнение към момента на спирането – един над 80% и четири над 90%.

По счетоводни данни на агенцията, към 31.12.2008 г. просрочените задължения са общо в размер на 101,6 млн. лв., като с най-голям дял са тези по договори за извършване на текущ ремонт – 96,6 млн. лв. Към 30.06.2009 г. размерът на просрочените задължения по счетоводни данни е намален до 22,8 млн. лв., от които, както и в предходния период, преобладаващ е делът на просрочията по договори за текущ ремонт.

Към месец ноември 2009 г. по данни на АПИ за извършени строителни работи по сертификати и фактури не е извършено плащане за 154,7 млн. лв. Приети са сертификати, по които не са издадени фактури за 25,2 млн. лв., т.е. общият размер на задълженията на агенцията е 179,9 млн. лв.

Сметната палата е констатирала случаи на липса на предварителен контрол на етапа на вземане на решения за откриване на процедури; необосновани мотиви в обявленията и решенията за откриване на процедури за обществени поръчки; договаряне без обявление с ползване на основание за наличие на непредвидени обстоятелства, но в срокове, които значително надвишават времето, което е необходимо за провеждане на открита процедура.

Изпълнителни директори през одитирания период са Димитър Иванов, Иван Атанасов и Янко Янков.

От Сметната палата заключават, че не са защитени финансовите интереси на агенцията като възложител, тъй като бюджетни средства в значителен размер са предоставени като аванси по договори, които не са изпълнени, като размерът на осчетоводените аванси към декември 2009 година е 7,5 млн. лв., а към 30.06.2009 г. 9,7 млн. лв.

Докладът за АПИ е един от четирите, публикувани днес от Сметната палата. Другите са за Държавен фонд "Земеделие", Министерски съвет и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Част от резултатите не са публикувани, те са дадени на прокуратурата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови