Тренд: Над 80% от българите се боят да не останем без лекари

OFFNews Последна промяна на 30 януари 2020 в 11:14 2299 0

62% от българските граждани се притесняват за своето бъдеще, 28 на сто са спокойни за утрешния ден.

Това показват данни от редовното проучване на „Тренд" по поръчка на вестник „24 часа", посветено на притесненията на българите. Проучването е реализирано в периода 8 - 15 януари 2020 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице" сред 1008 души на възраст 18+. Проучването е представително за пълнолетното население на страната. 

На въпрос „Кое е най-голямото ви притеснение, свързано с вашето лично бъдеще?", то с най-големи стойности са „финансова издръжка, доходи, бедност" - 27%, „за здравето, да не се разболея от тежка, нелечима болест" - 23% и „дали ще намеря работа/реализация" - 13%. 

32% от българите са притеснени от самотата, докато 65% посочват, че не са. Сред притеснените от самотата в най-голям дял са възрастните хора, докато младите нямат такива притеснения.

40% от българите се тревожат от старостта. Едва 9% от младите на възраст 18-29 г. посочват, че се притесняват от старостта. С увеличаване на възрастта се увеличава делът на тези, които се притесняват, като сред хората над 70 години делът е 75%.

52% от българите не се притесняват „да се разведат/ разделят с партньора си" и едва 7% споделят такива притеснения.

77% от българите не се притесняват да останат без приятели, а 20% имат такова притеснение. По възрастните в по-голям дял имат такива тревоги за сметка на по-младите.

Когато говорим за финансови измерения, то дяловете на тези, които се притесняват са по-големи от тези, които не се – 69% споделят тревога за това „да не бъдат добре материално осигурени", докато едва 25% нямат такова притеснение.

Притеснения на българина за България

68% от българите се притесняват за бъдещето на България, а 21% не. По-възрастните в по-голяма степен се тревожат за сметка на по-младите. В столицата за сметка на останалите населени места, в най-голям дял (33%) не се притесняват за бъдещето на България.

За „обезлюдяването на страната" 79% посочват, че са притеснени, а 17%, че не са. 

72% от българите имат страхове от икономическа криза, а 17% нямат. Относно политическата криза, то 50% споделят такива страхове, а 38% нямат такива притеснения. 

По отношение на замърсяването на околната среда, то 79% от българите са притеснени, а едва 15% не споделят това мнение. Впечатление прави, че притеснение има сред всички възрастови групи. Високи нива на притеснение се отчита и при живеещите в големите градове, така и сред тези в малките градове и селата.

Друг индикатор, който беше тестван е „срив в пенсионната реформа", като 67% споделят притеснения, докато 20% не споделят това мнение. 

Друга тема, която често се обсъжда, е свързана с липсата на учители и липсата на лекари. Данните показват, че 62% от българите са притеснени от липсата на учители, а 28% не са. При индикатора „липсата на лекари" притеснението на българите се увеличава и стига до нива от 81%, а едва 15% не са притеснени. Отново при възрастните хора дяловете на тревога са по-високи в сравнение при младите хора. 

50% от българите са притеснени относно възможността „да забравим традициите/корените/обичаите си", а 44% не споделят това мнение. И тук отново се отчита разлика в мнението на българите според тяхната възраст - възрастните са притеснени от такава перспектива, а младите не са.

Притеснения на българина за света

56% от българите са притеснени за бъдещето на света, докато 25% не са. В проучването бяха тествани няколко популярни теми и страхове свързани със света. 64% от българите са притеснени от глобален военен конфликт, а 25% не са. 66% са притеснени от темата свързана с глобалното затопляне, а 23% нямат такива притеснения. По отношение на темата свързана със замърсяването на околната среда, то 79% от българите са притеснени, а 15% не са. 

По отношение на темата за световна икономическа криза, българското общество отново има високи нива на тревога – 63% споделят такова притеснение, а 22% са на противоположното мнение.

75% са притесненията свързани и с „природни бедствия", а 18% нямат такива притеснения.

Темата за глобални епидемии също води до притеснения сред българското общество. 59% имат такива притеснения, а 28% са на противоположната позиция.  

От тестваните индикатори единственото, което в по-малки дялове притеснява българите е технологичният напредък – 27% споделят, че имат такива притеснения. Основно по-възрастните хора. 56% от българското общество не споделят притеснения по отношение на тази тема.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови