Предложение: И регионалните дирекции на Гранична полиция да използват СРС-та

С друг законопроект на Гранична полиция се уеднаквява терминологията с тази, използвана в Кодекс на шенгенските граници и за реда за извършване на граничните проверки

OFFNews 19 септември 2022 в 16:24 1212 0

Гранична полиция

Снимка mvr.bg/gdgp

Гранична полиция

Регионалните дирекции на Гранична полиция да имат право да използват специални разузнавателни средства - това се предлага в проект за допълнение на Закона за СРС, публикуван за обществено обсъждане. 

Предложението е на Главна дирекция "Гранична полиция", като срокът за обсъждане е 30-дневен. 

В мотивите към проекта се посочва, че дирекциите, имащи право да използват специални разузнавателни средства, са "Национална полиция", ГДБОП, "Гранична полиция", "Вътрешна сигурност" и областните дирекции на МВР, но не и регионалните дирекции, макар те да извършват "оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления".

Според Гранична полиция отдалечеността на повечето регионални дирекции увеличава необходимото време и ресурси, свързани с искането за използване на СРС.

Затруднения се наблюдават поради увеличаване на времето, което изминава до реалното започване на използването на тези средства. Причината е, че документите се изпращат до шефа на Гранична полиция, който ги връща за доклад, а след това отново се изпращат до него и до Държавна агенция "Технически операции".

"В този срок често настъпват събития (променя се кръгът от участници, както и ролята им в престъпната схема; променя се механизмът на извършваната престъпна дейност), водещи до ситуация, при която експлоатацията на специални разузнавателни средства няма необходимата ефективност", допълват от Гранична полиция.

В законопроекта се предлага и допълнение в Закона за кредитните институции (ЗКИ), така че да се добави и Главна дирекция "Гранична полиция". 

Посочва се, че според ЗКИ Българската народна банка създава и поддържа информационен масив за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, данни за наличие на запори, както и за наематели на сейфове в банките и техните пълномощници, а институциите с достъп до информацията са и структурите на МВР.

Главна дирекция "Гранична полиция" не е посочена като структура на МВР, оторизирана с достъп до такава информация от БНБ, а като национална специализирана структура за оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления.

В мотивите към законопроекта е обяснено, че неизменна част от мероприятията за пълно и всестранно документиране на престъпленията е именно събирането на данни от всякакво естество, в т. ч. и финансова информация, които в определен момент да послужат за целите на доказването.

Според Гранична полиция липсата на достъп се отразява негативно върху пълнотата и всестранността на разследванията, като това е и предпоставка за намаляване на ефективността по превенция, противодействие и документиране на престъпления, както и установяването им в кратки срокове.

С друг законопроект на Гранична полиция се уеднаквява терминологията с тази, използвана в Кодекс на шенгенските граници и за реда за извършване на граничните проверки. 

Проектът на Инструкция за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове е публикуван за обществено обсъждане от Гранична полиция. Срокът за обсъждане е 30-дневен - до 19 октомври.

С издаването на новата инструкция се цели привеждането й в съответствие с текстовете на Кодекс на шенгенските граници. Освен това се въвежда ред за извършване на гранични проверки в съответствие с изискванията на правото на ЕС и текстовете на Кодекса на шенгенските граници за проверките в базите данни спрямо граждани на ЕС и на трети страни.

С промените ще се подпомогне работата на граничните служители, като се укаже редът и и последователността на проверката на всеки, преминал границата, както и на превозните средства.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови