Полицаите ще бъдат проверявани за психологическа пригодност

Даниела Добрева Последна промяна на 03 декември 2020 в 13:49 2699 0

Полицаите ще бъдат проверявани за психологическа пригодност по преценка на началниците им, ако забележат отклонения в поведението им.

Това предвижда Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в МВР, пусната за обществено обсъждане.

С документа се разписват "последователните етапи от процедурата за определяне психологичната пригодност на държавните служители във ведомството по време на службата, доколкото осъществяваните от тях специфични дейности и задачи изискват покриването на специални психологически критерии за волеви контрол над действията им и вземането на адекватни решения във всяка ситуация".

На изследване за определяне психологичната пригодност ще бъдат подложени полицаи, които са проявили два или повече симптома за рисково и/или дезадаптивно поведение от Списък с настъпили промени в поведението.

Дават се и определения на дезаптивно и рисково поведение, както и за психологическа непригодност.

Дезадаптивно поведение са всички прояви, които са предпоставка за трайно неефективно изпълнение на служебните задължения. Проявите могат да включват злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, хазартна зависимост, хронични стресови състояния, породени от травматизъм или житейски кризи, склонност към импулсивно, непровокирано от ситуациите агресивно поведение и пр.

Рисковото поведение е дезадаптивно поведение, което е заплаха за живота и сигурността на държавния служител или за живота и сигурността на други лица. Проявите са очевидно некореспондиращи с реалността мисли, неоснователна мнителност и подозрителност, изблици на неконтролируем гняв и агресивност, мисли за самоубийство.

Психологически непригоден за държавна служба е човек, при когото е установено несъответствие на актуалния личностен профил с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност в съответното направление на дейност, изразяващо се в прояви на някаква форма на дезадаптивно и/или рисково поведение.

Поведението на служителите ще бъде проверявано от трима специалисти, като председател на комисията ще е психолог на висок пост. 

Подходът към всеки случай ще е индивидуален. Служителите на МВР ще бъдат консултирани, за да бъдат решени психическите им проблеми.

Очакванията са с приемането на наредбата да се даде възможност на ръководителите за преодоляване на проблемите, възникващи на работното мястоq и да се подкрепят служителите за възстановяване на психологичната им пригодност и ефективността при изпълнение на служебните им задължения.

Наредбата е продължение на промените в Закона за МВР от тази година, с които беше прието, че психологичната пригодност на държавните служители в МВР се определя от Института по психология, а вътрешният министър определя при какви условия да стане това.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови