1,35 млн. загиват от пътни произшествия всяка година

За първи път се изготвя анализ за пътната безопасност

OFFNews Последна промяна на 19 септември 2019 в 12:06 1646 0

По данни на СЗО приблизително 1,35 млн. загиват всяка година в резултат на пътнотранспортни произшествия, което коства на държавите средно 3% от брутния им вътрешен продукт. На европейско ниво през последните десетилетия безопасността на пътя се подобрява значително, но въпреки това броят на смъртните случаи и нараняванията все още е твърде висок. Социално-икономическите разходи в ЕС възлизат на около 120 милиарда евро годишно.

В световен мащаб ПТП са основната причина за смъртност сред младежите на възраст между 15 и 29 години. От 2010 г. средногодишното намаление на броя на загиналите по пътищата на ЕС е 2,8%, което е в пъти под заложените цели.

Приемане на нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, бързо и ефективно събиране на наложени санкции, одитите за пътна безопасност да обхванат всички републикански и общински пътища, създаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност. Това са част от препоръките в Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в България, изготвен от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Документът е първият анализ на нивото на безопасността на движението по пътищата, който се прави у нас и вече е пуснат за обществено обсъждане.

Подобряване на събираемостта и съкращаване на сроковете за връчване на наложени санкции по Закона за движение по пътищата. Отказ на административни услуги от всички институции при неплатени задължения и проверка на гражданите на изходните ГКПП за наличие на наложени с електронен фиш глоби. Оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с ПОС терминали с възможност за заплащане на санкции на място. Това са част от препоръките в анализа. Основният извод на държавната агенция е, че в момента процедурата по установяване, връчване и налагане на наказание, както и събираемост на съответните глоби и/или имуществени санкции води до неизпълнение на основната функция на административно-наказателната отговорност – превенцията. В тази връзка са подготвени измения в Закона за движение по пътищата, които ще въведат новите елементи, като становището на ДАБДП е, че те трябва да бъдат приети приоритетно.

Според годишните отчети на Пътна полиция около 96% от инцидентите в страната са резултат от грешка на водача. Тези данни обаче почиват на предварителния оглед на мястото на произшествието. Липсва информация от авто-техническите експертизи при формиране на данните и също така достатъчно обследване от гледна точка на причините, довели до пътно-транспортното произшествие. В тази връзка се предвижда изготвяне на единна нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, в която да се отчитат много повече елементи. При особено тежки инциденти те да се обследват от специалисти от различни области – пътни полицаи, инженери, експерти по пътна безопасност и др.

Разширяване на възможностите за оказване на първа долекарска помощ и оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с чанти за първа помощ. Това се препоръчва по отношение на състоянието и възможностите на спасителната верига у нас. Препоръчва се всички шофьори в институции и общини да минават периодичен курс по първа помощ, а с децата да се работи от ранна възраст в тази посока.