Разрешиха кръстосаното донорство

Парламентът регламентира в закон вноса и износа на тъкани, органи и "репродуктивни клетки"

OFFNews Последна промяна на 04 юни 2020 в 17:02 2298 0

Народното събрание разреши кръстосаното донорство. Това стана с приемането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който бяха променени и разпоредбите в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

Така се разширява кръгът от лица, които могат да изразят воля за донорство с роднини по сребърна линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

Регламентира се и извършването на "кръстосано донорство". С приетите промени се дава възможност, освен един от чифтните органи или част от самовъзстановяващ се орган, да бъде трансплантирана и матка от жив донор.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще осъществява контрола на вноса, износа и обмена на органи. Агенцията ще разглежда заявленията на лечебните заведенията и представените от тях документи за осъществяване на внос или износ. Предвидено е органът по контрол да издава разрешение за внос по образец или съответно да прави мотивиран отказ в срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаването на заявлението.

Регламентира се вносът на органи за трансплантация от трети страни при условия на сключени от България договори, както и обменът с държави членки на ЕС и Швейцария. Сътрудничеството с европейски организации за обмен на органи, се предвижда това да става при сключване на споразумение с Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Износът на органи за трансплантация за трети страни се разрешава, когато има сключени договори, в които изрично са посочени условията и редът за износ, и едва когато в държавите-членки на ЕС, тези от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, няма подходящ реципиент за съответния орган.

Предвидено е при обмен, внос и износ на органи за ускоряване на съответната процедура документацията да бъде предоставяна от лечебните заведения в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и по електронен път. Агенцията от своя страна издава разрешение за износ или прави мотивиран отказ в срок до седем дни от подаване на заявлението.

Износът на тъкани, клетки и яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, наричани "репродуктивни клетки", се разрешава при условие, че са задоволени потребностите в България и институцията, на която се предоставят е призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност.

Износът може да се осъществява, както от лечебно заведение, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за вземане на съответния вид тъкани и клетки, така и от тъканна банка, която също има съответното разрешение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови