Какво се променя в пакета на НЗОК през 2019

OFFNews Последна промяна на 12 декември 2018 в 10:32 11748 0

Правителството публикува за обществено обсъждане промени в пакета от здравни услуги, които НЗОК ще покрива през новата 2019 година.

Първата промяна касае първичната медицинска помощ - по-ясно са разписани ангажиментите на личните лекари към пациентите. Отменя се задължението на джипитата да издават като част от пакета служебна бележка за задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца при кандидатстване за семейни помощи. Вече пакетът няма да включва и издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак и постъпване на работа. Тъй като тези документи се издават с оглед ползване на други права от лицата, а не с оглед извършване на медицинска дейност по отношение на тях, те вече няма да част от пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Друга промяна е и увеличаване на разстоянието между практиката на общопрактикуващия лекар и дежурния кабинет, с който той включва договор. Това разстояние вече може да е до 40 км, а не до 35 км, както досега.

В болниците

Включва се възможност в рамките на пакета по здравна каса да се прилагат в болничната медицинска помощ лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и при спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. Целта е да се намали рискът от животозастрашаващи кръвоизливи и последващи от тях усложнения при лицата с вродени коагулопатии.

Акушерство и гинекология

С проекта се отлага влизането в сила на предходни промени, свързани с преминаването на специализираните дейности по абразио на цервикалния канал и колпоскопия без прицелна биопсия в пакета за високоспециализирани дейности по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“. Така и през 2019 г., както досега, посочените дейности колпоскопия без прицелна биопсия и абразио на цервикалния канал ще продължат да се изпълняват в извъболничната специализирана медицинска помощ.

Включва се възможност за изследване за феритин в рамките на пакета от високоспециализирани медикодиагностични изследвания в областта на клиничната лаборатория. Изследването е от значение за оценката на запасите от желязо в човешкия организъм и е важно при диагностиката и диференциалната диагноза на желязодефицитната анемия и преценката за необходимост от лечение с желязосъдържащи лекарствени продукти.

Онкология

Създава се нова амбулаторна процедура „Генетично профилиране на онкологични заболявания“. С нея в пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, се включват специфични генетични изследвания за лица с колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, меланом и недребноклетъчен карцином на бял дроб, с оглед преценка за провеждане на прицелна терапия на онкологичното заболяване. По този начин се дава възможност за пациентите с посочените онкозаболявания в рамките на пакета от дейности на НЗОК да се извършат високоспециализираните изследвания, които да позволят на лекуващите екипи за вземат медицински обосновано решение за последващата терапия и евентуалното прилагане на прицелни противотуморни лекарствени продукти.

Деца със сърдечни заболявания

Създава се нова клинична процедура „Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“. С това се дава възможност след проведената кардиохирургична операция на деца с тежки вродени сърдечни малформации да се продължи лечението в болничното лечебно заведение до стабилизиране на състоянието и възможност за дехоспитализация, след като са елиминирани рисковете за здравето на малкото дете от претърпяната оперативна интервенция.

Гинекологични операции

Предлагат и промени в клинична пътека №168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“, с които се прецизират индикациите за хоспитализация за прилагане на роботасистирана гинекологична хирургия. Предлага се този метод да бъде прилаган само при онкологични заболявания на органите на женската полова система. Същевременно се запазва възможността пациентките със заболявания на органите на женската полова система – както доброкачествени, така и злокачествени, да бъдат оперирани и по други клинични пътеки, включени в пакета на НЗОК, по които възможностите за възстановяване и по-малко усложнения са също така добри.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на наредба е 14 дни - от 12 декември до 25 декември вкл.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови