COVID зони, зелен сертификат, дирекция за правата на пациентите - какво свърши служебният екип на МЗ

Янка Петкова 13 декември 2021 в 14:14 1476 0

Снимка БТА/Христо Касабов

Изграждане на COVID зони, въвеждане на "зелен сертификат", създаване на Дирекция за защита на правата на пациентите - това са част от акцентите в отчета на Министерството на здравеопазването в периода от 16.09.2021 г. до 10.12.2021 г.

Борба с пандемията

115 са разкритите към момента COVID зони в лечебните заведения за извънболнична помощ, отчете служебният екип на здравното министерство. Клиничните прегледи, медико-диагностичните изследвания и лекарствата, които се назначават от тях се заплащат от НЗОК.

Създадена е организация са разпределението на ремдесивир, моноклонални антитела и кислород в болниците; за осъществяване на ефективен контрол по спазването на противоепидемичните мерки; за анализ на смъртността в съответните области и др.

Актуализирани са критериите за оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави и поставянето им в цветови зони. 

Сключени са споразумения за доставка на 4 вида ваксини - аденовирусна, иРНК, антигенна и инактивирана.

Въведен е цифровият европейски сертификат, който беше актуализиран с допълнително определение "повторен потвърден случай", за хора които преболедуват коронавирусната инфекция за втори път.

Осигурени са щадящи антигенни тестове за тестване на учениците при връщането им в училище. Закупени са 4,7 млн. теста на обща стойност 13 млн. лв. 

Сключен е договор за доставка на 30 000 флакона от лекарствения продукт INN Remdesivir; за доставка на комбинацията Casirivimab and Imdevimab и на Regkirona (INN Regdanvimab). Препаратът Regkirona (INN Regdanvimab) е разпределен до лечебните заведения в страната. Предстои сключване на договор за доставка на Molnupiravir, заявено участие в съвместна обществена поръчка на Европейската комисия за доставка протеазeн инхибитор Paxlovid.

Дарени и продадени са COVID ваксини на Кралство Бутан, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Кралство Норвегия и Бангладеш. Подготвени споразумения за дарения на ваксини за Босна и Херцеговина, Ислямска република Иран и Уганда.

Промоция на здравето и профилактика

Подписани са договори с 34 лечебни заведения за поддържане и подобряване на базата и капацитета от медицински специалисти и помощен персонал в структурите по съдебна медицина на обща стойност 1 732 000 лв., осигурени по бюджета на Министерството на здравеопазването.

По линия на Националния план за възстановяване и устойчивост са подадени 6 проекта с общ бюджет 791 756 574 лв. Предложенията включват: модернизиране на системата за педиатрични грижи в страната; създаване на Национален център за лъчелечение с протонна терапия; модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната; изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Предвидено е създаването на 10 мозъчно-съдови центрове за диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания.

Друг проект  предвижда обновяването и модернизирането на държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве и психиатричните клиники и отделения към държавните и общински лечебни заведения.

В плана е предвидено изграждането на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика и модернизиране на извънболничната помощ чрез създаване на национален интердисциплинарен център за широко-обхватен скрининг и изграждане на 365 амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена в малки отдалечени населени места.

По проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” са доставени 358 линейки за нуждите на спешната помощ, обучени са 300 служители на центровете за спешна помощ.

В изпълнение на проект „Специализация в здравеопазването” министерството пое ангажимент за подкрепа на по-голям брой специализанти - от 270 на 500 човека. По оперативна програма „Добро управление“, са обучени около 400 служители на РЗИ.

Стартира работата на „Дирекция за защита на правата на пациентите“.

Контрол и финансиране

133 са издадените актове на търговски дружества с над 50 % държавно участие. Проверени са 183 лечебни заведения за болнична помощ.

7 са плановите проверки, извършени от МЗ за отчетния период, 13 са проверките по сигнали. Извършени са 12 планови одита, 7 т тях в търговски лечебни заведения. Проверките са установили неправомерно изплатени допълнителни възнаграждения за работа на първа линия; нарушения в провеждането на обществени поръчки;  липса на система за финансово управление и контрол; сключен договор за отдаване по наем на площ без проведен търг.

4 млн. лв. са осигурените средства за основен ремонт и обновяване на клиники и отделения в 17 лечебни заведения. Със средствата са закупени 3 апарата за ядрено-магнитен резонанс, 4 ангиографски апарата, компютърни томографи - 4, апарат за хибридна съдове операционна зала и роботизирана система за рехабилитация. Осигурени са средства за закупуване на лабораторна апаратура. 

Национална здравно-информационна система

Според отчета на МЗ до момента са издадени 9 022 274 електронни рецепти, от които напълно или частично са изпълнени 8 220 270. В паралел с модула е пусната в експлоатация и електронната рецептурна книжка. Издадените електронни направления са 211 603, 172 390 от тях са изпълнени. В модула за ваксинации за периода от 12.09. до 10.12 са отчетени 991 358 имунизации. Общият брой на регистрираните ваксинационни центрове е 3 600. създадено е мобилно приложение COVID CHECK BG за проверка и на удостоверение за преболедувал и удостоверение за наличие на антитела. Общият брой на издадените сертификати и удостоверения през Националната здравно-информационна система (НЗИС) е над 5.4 млн. документа. Близо 2.5 млн. сертификата и удостоверения са генерирани само за периода от 19 октомври 2021 г. до днес. 

Информационна ваксинационна кампания

Като част от ваксинационната кампания от МЗ отчитат проведената томбола за ваксинирани, 2 клипа дарени от Ротари клуб и 2D анимирани клипа за ваксинацията, изработени от БНТ. В 7 големи града са поставени постери за ваксинацията срещу COVID. Двама инфекционисти отговарят на въпроси на гражданите за ваксинацията и противоепидемичните марки, в създадения в предишния мандат национален кол център. 

Законодателна дейност

Въведен е пакет за осигуряване на здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, осъществявани в дома на детето до 14 дни след изписване от болница.

Премахва се възрастовото ограничение за провеждане на дентално лечение под обща анестезия, като тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър със заключение за диагноза за психично заболяване и необходимост от обща анестезия за провеждане на денталното лечение при всички лица, независимо от възрастта им.

С друга наредба, свързана с придобиването на специалност, се стимулират специализантите да работят в COVID отделения срещу финансиране на специализациите им от държавата.

Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението, гласи промяна в здравното законодателство.

Друга наредба преостойностява цените на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК.

С нов акт се възстановяват на разходите и средствата за труд за дейностите по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването.

Пълният текст на отчета можете да прочетете тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови