Българките раждат първото си дете средно на 27 г.

58,2% от родените през 2018 г. деца са извънбрачни

OFFNews Последна промяна на 05 ноември 2019 в 10:35 1778 0

Снимка Pixabay

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.1 години през 2017 г. на 27.2 години през 2018 г., сочат данни от отчета за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението у нас.

През 2018 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3 073. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 2108 през 2017 г. на 2154 през 2018 година. Регистрирани са 1117 случая на многоплодни раждания, което е с 17 случая по-малко отколкото през 2017 година. При 1107 от случаите са родени по две деца, а при 10 – по три.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 18.5% през 1992 г. на 42.0% през 2001 г. и на 56.2% през 2011 година. През 2018 г. броят на извънбрачните раждания е 36 656, или 58.6% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.0%) е по-висок, отколкото в градовете (56.5%). За 78.8% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

През 2018 г. в страната са регистрирани 62 576 родени деца, като от тях 62 197 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 758 деца, или с 2.7%.

Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1.5. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.56, какъвто е и за 2017 г. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 г. - 1.54.

Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години) към 31.12.2018 г. е 1 491 хил., като спрямо предходната година намалява с близо 26 хил., а спрямо 2011 г. със 159 хиляди.

Очакванията за раждаемостта в следващите десетилетия са тя да продължава да намалява, основно поради намаляване на жените във фертилна възраст.

Факторите, които оказват въздействие върху вземането на решение за раждане и отглеждане на дете са комплексни и са свързани със създаване на по-спокойна, предвидима и сигурна семейна, обществена и социално-икономическа среда е констатацията в отчета.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови