Аптека ще се отваря по-лесно, сменят правилата

OFFNews Последна промяна на 07 август 2017 в 11:38 7243 2

Промени в наредба облекчават процедурите за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарства и за отваряне на аптека към болница. Те са внесени за обсъждане от здравния министър проф. д-р Николай Петров на 4 август.

След приемането им за целта ще се подават заявления по образци в Изпълнителната агенция по лекарствата. Няма да се ползват досегашните заявления, като промяната цели по-бързото и ефективно обслужване на заявителите. 

Наредбата цели и намаляване на административната тежест. Например вече няма да е необходимо в аптеката да се пазят хартиени сертификати за удостоверяване на членство на магистър-фармацевт в Българския фармацевтичен съюз. Сега се иска не само копията да са в аптеката, а и удостоверенията от курсове за повишаване на квалификацията.

Тази информация ще може да се проверява онлайн чрез сайта на БФС.

Предлага се и промяна в наредбата, която цели осигуреност на здравните заведения със съответния квалифициран персонал от медицински специалисти. Нов текст гласи, че организацията на работа и числеността на фармацевтите в аптеката трябва да осигуряват спазването на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка и продължителността на работното време, установени в Кодекса на труда.

Наредбата вече ще изисква дейността в аптеките да се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика - досега това се изискваше само от болничните аптеки.

"С посоченото нововъведение се цели преодоляване на празнотата, относно уредбата на аптеките, които не се стопанисват от лечебните заведения, уточнява министърът в мотивите си.

Нов текст изрично посочва, че изискването за поставянето на табела с надпис "аптека" отпред няма за цел рекламна дейност, а в мотивите се уточнява, че с "предложението се цели да се преустанови съществуващата за общините неяснота, относно предназначението на посочените табели".

На последно място се предлага отпадане на разпоредби, касаещи пакетирането, запечатването и описването на лекарствени продукти, предназначени за системно лечение на злокачествени заболявания, от персонала, работещ в аптеката на лечебните заведения. Целта на предложената промяна е да се гарантира безопасността и здравето на всички, които имат досег с посочения вид лекарствени продукти, тъй като същите представляват източник на повишена опасност от заразяване и са канцерогенни, мутагенни и повлияващи репродуктивната способност, се казва още в мотивите към проектонаредбата.