ВКС ще тълкува дали учителите със стари присъди могат да работят като педагози

OFFNews 21 декември 2021 в 11:20 1199 0

Върховният касационен съд образува тълкувателно дело по въпрос, свързан с прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер преди приемането на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Въпросът е формулиран така: "Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато това е станало преди влизане в сила на ЗПУО и на разпоредбата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, или в тези случаи съгласно § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗПУО правото на лицето да заема длъжността се преценява според действалите в отменения Закон за народната просвета изисквания за заемане на съответната длъжност?“

Законът за предучилищното и училищно образование влиза в сила на 1 август 2016 г. В чл. 215 е записано, че независимо от евентуална реабилитация, осъденият за извършено умишлено престъпление от общ характер не може да заема длъжност на педагогически специалист. Въпросът е какво се случва с учителите с влезли в сила присъди преди приемането на ЗПУО.

В решение на ВКС от 2018 г. се казва, че "работодателят е длъжен на основание чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ да прекрати без предизвестие трудовото правоотношение с всеки педагогически специалист по смисъла на ЗПУО, който е осъден за умишлено престъпление от общ характер и за когото не е налице изключение по чл. 215, ал. 2 ЗПУО (осъждане по наказателно дело, посочено в чл. 1 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица) или по чл. 88а НК (настъпила пълна реабилитация, когато осъждането не е за тежко умишлено престъпление против Република България или за престъпление против човечеството). Видът на наложеното наказание е без значение.

Чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ се прилага и за педагогическите специалисти по заварени трудови правоотношения, включително когато съдебният акт (присъда, решение по чл. 78а НК или споразумение, одобрено от наказателния съд) е породил правни последици преди 1 август 2016 г. – датата, на която влиза в сила ЗПУО."

За да даде това разрешение, ВКС е приел, че е налице незабавно действие на ЗПУО, доколкото отмененият закон се заменя с нов, отнасящ се до същата материя. Освен това е изтъкнал, че ЗПУО няма разпоредба, която да предвижда т.нар. "преживяло действие" на основанията за несъвместимост.

В решение от 2018 г. обаче е прието обратното – че новото изискване за заемане на длъжността на педагогически специалист, установено в чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО и съответстващото му основание за уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, се прилагат за в бъдеще – за трудови договори, сключени след 1 август 2016 г. и за съществуващи трудови правоотношения с педагогически специалисти, чиито осъждания са факт, който се е осъществил след 1 август 2016 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови