ВАС ще гледа делото за указанията на ЦИК за видеонаблюдението на изборите

OFFNews 20 март 2023 в 15:11 1612 0

съд

Снимка Архив

ВАС

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно определение на тричленка на ВАС от 23 декември 2022 г., с което остави без разглеждане касационните жалби на Комисията за защита на личните данни и ЦИК срещу решение на Административния съд София – град за видеонаблюдението по време на изборите.

Делото пред първоинстанционния съд засяга отменени указания за обработването и защитата на личните данни от КЗДЛ и от ЦИК. С тях се въведе забраната за излъчване на живо в изборния процес. И се казваше, че "средствата за масово осведомяване, фотографите, журналистите и видеооператорите на свободна практика" могат да снимат в помещението.

"Всички останали участници в изборния процес не могат да обработват лични данни чрез видеозаснемане и/или разпространение поради несъвместимост на ролята им в изборния процес с целта на обработване на лични данни чрез видеозаснемане в изборния процес", гласяха указанията.

Петчленният състав приема, че в противоречие с данните по делото тричленният състав на ВАС е извел правен извод, че ЦИК и КЗЛД нямат правен интерес да оспорват неблагоприятното за тях съдебно решение. Още повече, че с определение от 18.10.2021 г. по същото дело съдебният състав правилно е приел, че атакуваният административен акт на ЦИК и КЗЛД е акт с многократно действие при и по повод провеждането на избори, независимо от техния характер. Т.е., както за национален, така и за европейски парламент, както за органи на местно самоуправление, така и за президент и вицепрезидент.

С него се засягат права и законни интереси и се създават задължения за неопределен брой адресати, поради което не може да се сподели извода на тричленния състав на ВАС, че след като указанията са издадени преди изборите, проведени на 4 април 2021 г., то е отпаднал и правният интерес от извършване на съдебен контрол относно законосъобразността на акта.

"Още повече в ситуация, в която процесните указания не са отменени или изменени, респективно същите продължават да са действащ акт, приет при изрично позоваване на правото на ЕС. От съществено значение е и обстоятелството, че по делото е отправено и преюдициално запитване, по което е постановено решение от Съда на ЕС, но последното е отчетено само формално в мотивите на обжалвания съдебен акт. За правилния изход на спора е необходимо тълкуването, дадено от СЕС с решението по дело С- 306/21, да бъде съотнесено към спорните факти", се казва в мотивите на ВАС.

Петчленният състав приема, че тричленката на ВАС следва да прецени правилността на обжалваното решение за законосъобразността на оспорения акт не към момента на осъщественото изменение, а към момента на издаване на оспореният акт – обстоятелство, което посоченото изменение не засяга, и което всъщност правилно е отчетено като относимо от тричленния състав на ВАС в постановеното от него определение по хода на делото от 18.10.2021 г., но впоследствие не е съобразено в мотивите на обжалваното определение.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна