ВАС потвърди, че ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив е в конфликт на интереси

OFFNews Последна промяна на 29 юни 2021 в 14:33 3614 0

Върховният административен съд остави в сила решение на антикорупционната комисия за установен конфликт на интереси за ректора на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Кольо Динков, съобщиха от КПКОНПИ. Оттам припомнят, че решението на комисията е от 12 февруари 2020 г. и е обжалвано. В хода на производството са събрани доказателства, че ректорът е изготвил докладна записка до председателя на Общото събрание на университета, с което е предложил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, финансирана със европейски средства, и е получил възнаграждение за това.

Наложена му е глоба от 10 000 лв. и е отнета в полза на държавата сумата от 22 254, 27 лв., която представлява получената материална облага от конфликта на интереси.

Решението на КПКОНПИ е обжалвано пред Административния съд – Пловдив, който частично отменя санкциите с мотив, че давността за деянията на проф. Динков е изтекла. В последвалите обжалвания пред ВАС магистратите приемат, че е недопустимо за отделните части на решението на КПКОНПИ да се прилагат различни давностни срокове.

Върховните съдии посочват, че жалбата на проф. Динков за недоказано наличие на частен интерес е необоснована и че в качеството си на ректор той е имал право да делегира част от функциите си на заместниците си, деканите или на помощник-ректора.

"Наличието на частен интерес е доказано главно и пълно от административния орган, който носи доказателствената тежест в процеса", мотивират се от ВАС. Съдиите се позовават и на примери от практиката, според които "законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство".

Административният съд в Благоевград отхвърли жалбата на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов срещу решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси. Потвърдена от съда е и наложената глоба от 10 000 лв., както и отнемането в полза на държавата на получената материална облага от 87 627 лв.

Решението на комисията е от 25 ноември 2020 г. Производството е започнало по сигнал от орган на съдебната власт и са събрани данни, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на дружество „Старт 2015“ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала счетоводителката на кмета Р.Ш. В периода 25 септември – 3 октомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той е провел извънредно Общо събрание на “Старт 2015” ЕООД и е разпределил дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015-2016 г. Сумата му е изплатена. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си.

На 17 септември 2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на “Старт 2015” ЕООД, като новият е “Старт Груп 2020” ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени имота частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г., преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им.

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси засяга действията на Камбитов като кмет. Той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице.

Благоевградският съд приема, че установеният частен интерес е повлиял на безпристрастното и обективно изпълнение на служебните правомощия на Камбитов. Приети са и аргументите на КПКОНПИ за съществуващо стопанско-финансово обвързване между лицата.

"Изхождайки от конкретната причинно-следствена връзка: длъжност (кмет) – изпълнението и (чрез сключване на договори в нарушение на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.) и като краен резултат – разпореждане с общинско имущество) – облага за лицето, заемащо публична длъжност, категорично се налага изводът, че жалбоподателят е действал в конфликт на интереси", се посочва в мотивите на съда.

Софийският районен съд е потвърдил наказателно постановление на КПКОНПИ срещу Виржиния Панайотова – Савова, директор в специализираната администрация на СЕМ. Савова е в конфликт, защото като лице, заемащо висша публична длъжност, е осъществила служебни правомощия в частен интерес на съпруга си, спрямо когото тя е осъществявала контролни функции. Тя е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото. Съгласно разпоредбите на действащия тогава Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) лице, което наруши забрани при изпълнение на длъжността си, се наказва с глоба от 5000 до 7000 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови