Ексклузивно Бойко Борисов е в болница след травма при мач

Симеонов окончателно е оправдан за думите си за 'наглите и озверели човекоподобни'

OFFNews Последна промяна на 18 януари 2019 в 20:42 3686 0

Снимка Сергей Антонов

Лидерът на НФСБ и депутат от „Обединени патриоти” Валери Симеонов не е дискриминирал ромската общност и конкретно един неин представител с изказването си, че част от ромите са се превърнали в „нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати, без да полагат труд, искащи помощи по болест, без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки“.

Това обявиха от пресцентъра на НФСБ като се позовават на окончателното решение на тричленен състав на Върховния административен съд.

Решението на съда е под № 636 от 15 януари 2019 г. ВАС отменя и първоначално наложената на Валери Симеонов глоба от 1000 лева.

Изказването на Симеонов за „наглите и озверели човекоподобни” е от трибуната на Народното събрание на 17 декември 2014 г. 

След това изказване Асен Асенов подава жалба в Комисията за защита от дискриминация, в която твърди, че Валери Симеонов е осъществил дискриминация спрямо цялата ромска общност и конкретно срещу него, като неин представител. 

Лидерът на НФСБ отговаря, че "изказването не е насочено към цялата общност, а само за онази част от нея, която престъпва законите и нормите на общуване, не се грижи за децата и бъдещето им, злоупотребява с техните помощи и върши престъпления."

Комисията за защита от дискриминация приема жалбата на Асен Асенов за основателна. Налага 1000 лева глоба на Валери Симеонов за това, че е осъществил дискриминация под формата на тормоз и му предписва в бъдеще да се въздържа от изявления, които засягат честта и достойнството на личността по признак „етническо положение“. Решението е потвърдено от Административния съд в Бургас.

С решението си от 15 януари ВАС обаче отменя както решението на Административния съд в Бургас от 23 март 2018 г., така и на Комисията за защита от дискриминация от 23 март 2017 г.

В решението си върховните съдии – председателят Йовка Дражева, Анна Димитрова и Емил Димитров, посочват:

„При внимателен прочит както на конкретизираната част /извадка/, така и на целия текст от процесното изказване на Валери Симеонов, се установява, че в същото не се съдържат словесни изрази, насочени срещу конкретен субект (в контекста на възприетата от законодателя персонална обособеност на този субект чрез въведената дума в §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр., а именно – „лицето“), т.е. Асен Асенов. Този персонален субстрат налага извода, че волята на законодателя не цели санкционни последици спрямо поведение (в случая словесно изразено), обективирано в изявления – вербални, писмени или др., които по своя характер са абстрактни, и са насочени към неопределен кръг субекти, включително когато тези субекти са част от определена раса, пол, група по интереси, религиозна, етническа или друг вид социална общност“.

Според върховните съдии Валери Симеонов не е целял настъпването на негативни последици за Асен Асенов, нито пък накърняване на достойнството му и създаване на нежелана среда по отношение на представителя на ромската общност. Те посочват: „Тълкуването на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. води до извод за изисквана от законодателя кумулация между нежеланото поведение, целящо накърняване на обекта и създаването на негативната среда. Тази среда като вид социум следва да е с конкретно обособима топография – частен или търговски обект, работно място, учреждение, университет, училище, религиозен храм, дом и др., а в процесния случай такава среда спрямо Асенов липсва“.

Върховните съдии критикуват решението на Комисията за защита от дискриминация като изтъкват, че мотивите ѝ са се превърнали в „агресивна морализаторска експресия“.

В решението си те недоумяват от извода на комисията, че „негативното стереотипизиране и агресивно представяне на ромската общност като цяло, от една страна, и посочването на лица от българския етнос, от друга страна, като жертви на поведението на ромската общност представлява нежелано поведение, изразено словесно, и основано на признака „етническа принадлежност“ създава враждебна среда.

„С този извод КЗД, като независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите, по недопустим начин, в разрез с правомощията си по чл.47 от ЗЗДискр. и с установените факти по делото, въвежда противопоставяне на два отделни етноса, чрез имагинерна забрана не конкретно, а изобщо дадено лице – жертва на престъпление, именно затова, че е представител на конкретна етническа общност, да предостави публична информация на обществото, че е обект на престъпление от лица, принадлежащи към различна от неговата етническа, религиозна или друга социална общност“ - пише в решението на ВАС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови