Как да получим електронно свидетелство за съдимост

OFFNews Последна промяна на 06 ноември 2020 в 09:00 6355 0

Преди дни стана ясно, че заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост ще може да се прави и чрез облачен квалифициран електронен подпис (КЕП). Така Министерството на правосъдието се отзова на отправените в условията на пандемията препоръки за улеснение на гражданите и създаде нова възможност за достъп до услугата електронно свидетелство за съдимост, обясниха от МП.

OFFNews се обърна към правосъдното ведомство за допълнителни разяснение. Ето какво ни отговориха.

Кой може да използва услугата получаване на електронно свидетелство за съдимост?

От услугата може да се ползва всеки български гражданин, роден в България, за когото не са съставяни бюлетини за съдимост, в т.ч. и бюлетини за наложено административно наказание по чл.78а от НК.

Изискването е гражданинът-заявител да притежава квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) може да е стандартен - на физически носител, напр. флашка или мобилен/облачен, използван чрез GSM. Той съдържа информация за ЕГН-то на приносителя, така че той да се идентифицира пред информационната система за издаване на електронни свидетелства.

Българите, намиращи се в чужбина, които не разполагат с електронен подпис, могат да заявят документа през консулските служби и да го получат разпечатан и заверен от служител в българското консулство в съответната държава. В този случай, в улеснение на нашите съграждани МП си сътрудничи с МВнР по силата на сключено междуведомствено споразумение.

Родените в България български граждани, които са осъждани, реабилитирани, освободени от наказателна отговорност във вр. с чл.78а от НК, или амнистирани могат да заявят и получат свидетелство за съдимост от съда по месторождение или съда по местоживеене. След справка съдебните служители издават на хартия свидетелството, в което е вписано наличието на посочените обстоятелства в зависимост от това за къде е предназначен да послужи документът.

Какво е необходимо да направим, за да заявим и получим електронно свидетелство за съдимост?

На сайта на Министерството на правосъдието (cs.mjs.bg) има подробни указания за използването на електронната услуга, в т.ч. как да се заплати чрез виртуален ПОС терминал таксата от 3 лв.. Тази такса е по-ниска от тази за издаване на свидетелство за съдимост като хартиен документ.

През компютър или телефон в портала (https://cs.mjs.bg/bg/Home/Help# ) можете подробно да се информирате за всяка стъпка и възникнал въпрос при заявяване, плащане и получаване на електронно свидетелство за съдимост.

Кога и как се плаща таксата, как се удостоверява плащането?

След регистриране на заявлението системата визуализира информация за банковото плащане. То може да се направи: по банков път в клон на банка; чрез лично електронно банкиране; през Интернет (виртуален ПОС терминал) с помощта на дебитна или кредитна карта; с Код за плащане в Портала за електронни плащания на https://pay.egov.bg/.

В рамките на до 3 работни дни от постъпване на заявяването и заплащането на услугата заявителят получава съобщение на посочения при регистрацията в информационната система имейл, че има изготвено свидетелство за съдимост, което може да достъпи чрез специфичен, генериран от системата код, който също е посочен в имейла.

Министерството на правосъдието издава за нуждите на държавната администрация и електронни служебни свидетелства за съдимост след нарочна заявка и предварителна оторизация. Тази опция бе въведена от правителството с цел да се улеснят гражданите, като отпадне тежестта да се снабдяват с документи, които органите на изпълнителната власт могат да си набавят по служебен път. И категорично можем да кажем, че този механизъм се използва ефективно и работи много добре.

Пред кого може да послужи електронното свидетелство за съдимост?

Електронното свидетелство за съдимост е предназначено да послужи пред всяка една институция, държавна или частна организация или дружество. То се издава на български и на английски език за улеснение, ако заявителят иска то да послужат пред орган в чужбина.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови