С поглед към бъдещето: CETIN България изгражда българската част от трансграничния транспортен коридор България – Сърбия

OFFNews 22 април 2024 в 13:27 697 0

CETIN България
CETIN България стартира проект 5G Balkans за подобряване на оптичната свързаност по трансграничния транспортен коридор София – Сърбия (част от Orient/East-Med TEN-T коридор) с осигуряването на условия за 5G услуга за CAM (Connected & Automated Mobility, Свързана и автоматизира мобилност).

CETIN България стартира проект 5G Balkans за подобряване на оптичната свързаност по трансграничния транспортен коридор София – Сърбия (част от Orient/East-Med TEN-T коридор) с осигуряването на условия за 5G услуга за CAM (Connected & Automated Mobility, Свързана и автоматизира мобилност).

Проектът ще допринесе за развитието на иновативни технологии и модерни решения за подобряване на мобилността и свързаността в региона, както и да посрещне задължителните изисквания за сценариите за автономни автомобили.

Проект 5G Balkans се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз (Connected Europe Facility, CEF2) по споразумение за безвъзмездна помощ № 101133895 и ще се реализира в периода януари 2024 – декември 2026. Приблизителната стойност на проекта е изчислена в размер на над 13 000 000 лева, като половината от средства се осигуряват по програмата на ЕС, а останалите – от основните бенефициенти в 5G Balkans.

Основни бенефициенти по проекта са CETIN България, CETIN в Сърбия и Технически университет – София, а Yettel България и Yettel в Сърбия са асоциирани партньори. В изпълнение на проекта CETIN България ще надгради съществуващата отсечка от оптичното си трасе в София и ще изгради около 100 км нова високоскоростна фиксирана свързаност от София до Калотина. CETIN в Сърбия ще работи по отсечката Калотина – Димитровград в Сърбия, като ще свърже изградени базови станции към съществуващата си високоскоростна оптичната мрежа. Технически университет София ще извърши независими измервания и анализи по изграденото и надградено трасе София – Калотина. Измерванията ще покрият както проверка на параметрите на оптичното трасе, така и проверка за потенциални смущения в честотен обхват, предназначен за бъдещи приложения, свързани с пътната безопасност.

CETIN & Yettel, които действат в България и Сърбия, са част от PPF Telecom Group, заедно с дружествата в Чешката република, Словакия и Унгария. С телекомуникационното си подразделение PPF Telecom Group е водещ доставчик на телекомуникационни услуги в регион ЦИЕ. Дружествата на групата в Чехия, Словакия, Унгария, България и Сърбия са утвърдени играчи на телеком пазара, с дългогодишни инвестиции в модерна телекомуникационна инфраструктура, която продължават да развиват.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков