Започват съкращения в Държавния резерв

OFFNews 27 февруари 2015 в 11:57 7112 0

30 щата от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да бъдат съкратени.

Това предлага председателят на Агенцията Станимир Пеев в доклад и проект на постановление на Министерския съвет до вицепремиера Томислав Дочев.

Целта е оптимизиране на разходите за персонал и тя е съобразена с постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2015 г.

Предлага се от 581 общата численост на персонала да се намали на 551 души, като работещите в териториалните дирекции се свият от 480 на 450 души.

"Предложеното общо намаляване числеността на персоналана агенцията с 30 щатни бройки е максимално възможното към настоящия момент, тъй като е съобразено с изпълняваните от ДА„ДРВВЗ” специфични функции, свързани с националната сигурност на страната и преодоляване на последиците от кризисни ситуации. Изпълнението на тези функции изисква пълноценно и ефективно използване на съществуващия значителен брой складови бази на агенцията, които с оглед своевременно подпомагане на нуждите на националното стопанство и на населението са разпределени по цялата територия на страната. 

ДА „ДРВВЗ”осъществява контрол спрямо значителен брой външнисъхранители на държавни резерви и военновременни запаси, като част от тях са с възложени военновременни задачи. Висока е натовареността на служителите на агенцията и във връзка с проверките на задължени лица и съхранители по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

През периода от 2008г. до 2010 г. са направени последователно значителни съкращения в щатната численост на персонала на агенцията, като от 791 щатни бройки, числеността е намаляладо 593 щатни бройки. С изменениятаи допълнениятав УП на ДА ДРВВЗ от есента на 2014 г., освен допълването и оптимизирането на функциите на агенцията, бе извършено ново намаляване с 12 щатни бройки. Поради това считаме, че по-голямо съкращаване на числеността от предложеното с настоящия проект би намалило ефективността в дейността на агенцията и ще понижи готовността й за своевременна реакция в случай на кризисна ситуация", пише Пеев в доклада си до вицепремиера.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Иво Мирчев: Пеевски усети, че съдебната власт му се изплъзва и свали правителството