Ексклузивно От четвъртък навсякъде на закрито само със зелен сертификат

Възраждане отива на избори без Божков, но с Румяна Ченалова

Време е за битка, заяви бившата съдийка

OFFNews Последна промяна на 23 февруари 2021 в 13:51 10164 0

Партия Възраждане ще се яви самостоятелно на вота, а целта й ще е на по-следващите парламентарни избори да управлява страната самостоятелно. Това обяви лидерът на формацията Костадин Костадинов на пресконференция в БТА, на която бяха представени водачите на листи за вота на 4 април по области.

Изявлението му съвпадна с часа, който бе анонсиран за лайф стрийм на избягалия от България в Дубай бизнесмен Васил Божков. Неговото изявление обаче бе много лаконично и на фейсбук профила си той обяви, че "поради съображения за сигурност", мандатоносителят на партия Българско лято ще бъде обявен в 15,00 ч..

В изброените от Костадин Костадинов по време на пресконференцията в БТА имена, едно прави особено впечатление. Водач на листа е и бившата съдийка Румяна Ченалова, известна от скандала "Двете каки".

На профила в социалната мрежа тя потвърди новината и написа следното:

"Здравейте приятели,

Приех предложението да участвам в изборите на 4.04.2021год. като кандидат за народен представител от гражданската квота на ПП „Възраждане“.

Знам, че това мое решение ще има разнопосочни последици, ще последват аплодисменти, но и кал, надежда, но и разочарования.

Не участие в парламента на всяка цена, а участие в битката за свобода и справедливост е целта и смисъла на решението ми. Всяка стъпка е от значение по пътя към свободата – така мисля аз.

Доверих се на ПП Възраждане ЗАЩОТО:

1.В платформата им за управление не само в конкретика, структурирано и аналитично са посочени условията в които живеем днес, но и начините за преодоляване на тежките изкривявания в икономиката, социалния живот, държавността.

2.Основа на управленската им политика са защита на основните права и свободи, възможност за оцеляване и развитие на малкия и среден бизнес, стимулиране на отговорното родителство, възстановяване на суверенитета, преоценка и равносметка на „прехода”, дефиниране на национални цели и национален идеал, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот.

3.ПП Възраждане предлага КОНКРЕТНИ законодателни промени в областта на вътрешната и обществена сигурност, правосъдие, относно демографската катастрофа, икономика, управление на държавните ресурси, бюджет и финанси, образование, здравеопазване, регионални политики и градоустройство, екология, наука, медии, култура и др.

4.В областта на външната политика ПП Възраждане предлага създаването на доктрина за национална сигурност , основана на националните ни интереси, които не са затворени в териториалните ни граници, а отразяват различните аспекти на националния идеал и чието осъществяване изисква настъпателен, но в същото време разумен и балансиран външнополитически курс. Като основен приоритет е очертано поддържането на добри и стабилни външнополитически отношения, които да се основават на взаимната полза, с всички страни и народи, които са добронамерени към нас. Второто важно направление е положението на българските общности в чужбина – националните и емигрантските. България трябва да бъде духовна и културна обединителка на сънародниците ни, които се намират извън днешните ни граници.

5.ПП Възраждане предлага разработване на дългосрочна национална доктрина за развитието на енергетиката, като предлага конкретни мерки и стъпки за осъществяването им.

6.ПП Възраждане предлага конкретни мерки за съкращаване на държавната администрация и регулиране на управлението на държавните ресурси, преразглеждане на сключените договори за концесия, създаване на нов закон за концесиите, който да защитава националният интерес.

7.Възраждане предлага централизиране на надзорните и контролните функции в областта на фиска, създаване института на Финансов омбудсман с право на законодателна инициатива, създаване на арбитраж по банкови, застрахователни и осигурителни спорове към Финансовия омбудсман.

8.В областта на данъчната политика ПП Възраждане е за въвеждане на принципа на семейно подоходно облагане. Вместо социални надбавки да има данъчни облекчения за работещите родители, да бъдат диференцирани ставките и намалено ДДС ,ДДС върху храни и лекарства да бъде премахнат, както и данък „лихви“, който добавя излишна административна тежест, без видим фискален ефект., както и данък „уикенд“ – по същата причина, както защото дава възможност за произволни тълкувания, натиск и корупционни практики. В данъчното облагане на фирмите за присъщи фирмени разходи да се признават разходите за инвестиции в придобиване на собственост, предназначена за дейността на фирмата.

9.Като източници за увеличаване на данъчните приходи ПП Възраждане посочва въвеждането на стриктен контрол върху износа на доход и укриването на данъци чрез вътрешногрупови разчети на корпорациите, данък върху приходите от хазартни игри със значителна данъчна ставка облагане с акцизи рекламата и пропагандата на хазартни игри, въвеждане на данък върху приходите на НПО-тата от чуждестранни източници, засилен контрол върху фирмите с офшорни собственици и финансовите им потоци; анализ на приватизационните сделки. Търсене на начин за обезщетяване на държавата при неспазване на ангажиментите. Търсене на отговорност от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.

10.Образованието, неговата роля и нуждата от преосмисляне и преструктуриране е един от приоритетите на ПП Възраждане. Премахване на административния гнет над българския учител, намаляване на бюрокрацията, драстично редуциране на документооборота. Диференциране на образователните програми съобразно входното ниво, възможностите и потребностите на обучаемите. Освобождаване на възможностите да се генерират образователни инициативи и вън от коридорите на министерството. Възстановяване на специализираните училища, подготвящи професионални кадри, като се засилят връзките с бизнеса и индустрията. Стимулиране на работодателите да подпомагат образователния процес.Създаване на национални свободно достъпни библиотека и видеотека с учебно съдържание на български език, така че всеки ученик да ползва тези ресурси за своето обучение, независимо къде се намира. Да се въведе гъвкава система за финансиране и да бъдат премахнати делегираните бюджети. Да се прекрати практиката за закриване на училища. Да се допуснат местните общности и родителите в реалното управление на образователния процес и ще им се позволи дофинансиране на желани от тях дейности.

11.В областта на здравеопазването ПП Възраждане очертава съвсем ясни мерки и задачи : Увеличаване на ресурсите за превенция и профилактика. Възстановяване на училищните здравни кабинети. Система за годишни профилактични прегледи. Изследвания за откриване в ранен стадий на непроявени заболявания със значима обществена тежест, Създаване на звено за проверки и контрол на лекарските практики, на диагностицирането и на изписването на лечения и изследвания, с цел да се предотвратяват и преследват злоупотребите с болните и със средствата на здравните каси. Възстановяване на справедливостта в ползването на здравни услуги чрез въвеждане на лични здравноосигурителни партиди. Въвеждане на доброволност на здравното осигуряване, което в момента е преобразувано в задължително всеобщо здравно застраховане. Премахване на монопола на НЗОК и ситуирането й в остра конкурентна среда, осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси. Държавно финансиране, на медицинските дейности, обвързани с нуждите, а не с резултатите. Контрол на цените на лекарствата в аптечните вериги. Създаване на верига държавни аптеки, които на пазарен принцип ще се борят със спекулативните цени в аптечните вериги. Създаване на индикативни стандарти и нива за заплащането на труда на лекарския и нелекарския персонал в държавните и общински лечебни заведения; Осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция. Въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида. Въвеждане на информационните и комуникационни технологии в отчитането на медицинската помощ.. Създаване на програми за здравна култура и здравно образование на населението. Инвестиции в квалификацията на медицинския персонал на всички нива в здравната система. Стимулиране на студентите по медицина при завършване да избират специалности, при които се очертава дефицит.

12.И още, и още…

13.Приех поканата на ПП Възраждане и защото:

През зимата на 2020г. те организираха първите протести срещу корумпираното правителство. Пред сградата на регионалното министерство десетки бяха обгазени и изгорени с лютив спрей, бити и ритани от еничарите на властта, които стъпкаха българското знаме. Бях там.

През пролетта на 2020 г. отново организираха протести срещу властта, подкрепени от хиляди българи. В името на общата цел възрожденци свалиха своите знамена, защото преди всичко са българи. Бях там.

ПП Възраждане участва и в протестите през лятото на 2020г.Точно нейните членове бяха „ неприемливо активни“ за властта и получиха поредната порция агресия чрез побоища и арести.

ПП „Възраждане“ е ЕДИНСТВЕНАТА политическа партия в новата ни история , попаднала в обсега на специално внимание на прокуратурата и решението на властта да я унищожи по всякакъв начин – чрез иск за заличаването и, чрез преследване на членовете и, арести и образуване на досъдебни производства.

В основата на политиката на партията е националният суверенитет и защита на човешките ни и национални права.
За мен е особено значимо, че членовете и съмишлениците на партията от създаването и до сега провеждат последователна политика за защита на националното ни самосъзнание. Издават и подаряват учебници по родолюбие, провеждат сказки и семинари, работят за децата на България. Реставрират и финансират поставянето на паметници на българските национални герои.

България е над всичко!

ПП Възраждане не е срещу Европейския съюз и срещу друга държава или обединение. Тя е за защита на националния ни интерес и за външнополитически отношения, основани на взаимно уважение.
Това са мотивите ми, да приема поканата.
Не са емоционални.

Прочетох, говорих, проверих.

Уважавам правото на мнение на всеки. И съм за разумен, конструктивен и аргументиран диалог.
Не споделям идеята за себеутвърждаване по пътя на безпринципното говорене.

Ето защо от тук нататък НЯМА ДА ДОПУСНА в профила ми да се използва езика на омразата, разпространяването на клевети, обидни изрази, внушения, сарказъм, обиди и манипулации по какъвто и да е начин. Тези, които си позволят подобно поведение, ще бъдат блокирани и докладвани на администраторите на фейсбук. В случай, че квалифицирам деянието като престъпление, ще сезирам прокуратурата при престъпление от общ характер или ще депозирам частна тъжба при престъпление от частен характер. Тези си действия ще огласявам публично.

Благодаря на всеки, който ще подкрепи позицията ми !

Време е за битка!"

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови