Quantcast

Студентите редовно ще гласуват срещу книжка или уверение

Нели Чолашка Последна промяна на 03 октомври 2014 в 08:29 1717 0

Централната избирателна комисия (ЦИК) излезе с изрично решение как ще гласуват студентите, които искат да пуснат бюлетината в града, в който се обучават, а не по постоянен адрес.

Право да гласуват в града, в който се обучават, имат само студентите редовно обучение и то само в населеното място, в което учат. Задочниците - не. 

Студентите редовно обучение се легитимират с документ за самоличност и заверена от учебното заведение студентска книжка.

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, представят уверение от университета, че са приети като редовни студенти.

При гласуване членовете на СИК отбелязват на лицевата страна на уверението датата на гласуването, полагат печата на комисията, без да засягат текста на уверението.

Студентите, които гласуват не по постоянен адрес ще бъдат дописвани в списъците.

В списъците могат да бъдат дописвани още кандидати за депутати от съответния район, наблюдатели, хора, служебно ангажирани с изборите - служители на избирателните комисии, служители на МВР.

В избирателните списъци в страната за този вот са вписани 6 875 199 души, обяви вчера говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Не се знае колко българи извън страната имат право на глас.