Само 18 от 163 партии са се отчели пред Сметната палата

OFFNews Последна промяна на 17 март 2016 в 16:02 2958 0

Две седмици преди крайния срок за подаването на финансовите си отчети пред Сметната палата, това са направили едва 18 от общо 163-те партии в България.

До 31 март партиите трябва да представят отчетите си за 2015 гозина и декларациите по образец със списъци на физическите лица, които са направили дарения.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2015 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

- налагане на  имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;
- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
- възможност  Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети  за две последователни години.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови