Съкращават с 10% служителите в Министерството на енергетиката

OFFNews 09 декември 2015 в 12:24 2642 0

С 10% ще бъде намалена числеността на персонала в Министерството на енергетиката – от 211 на 191 щатни бройки. Това е регламентирано в новия Устройствен правилник на ведомството, одобрен на правителственото заседание.

Занапред работата на Министерството на енергетиката ще бъде организирана в осем дирекции (две в общата и пет в специализираната администрация и „Вътрешен одит“), инспекторат, финансов контрольор и звено „Защита на класифицираната информация“.

Дирекциите „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“ и „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“ съставляват общата администрация на ведомството.

Специализираната администрация се състои от следните дирекции: „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, „Енергийни проекти и международно сътрудничество“, „Природни ресурси, концесии и контрол“, „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Корпоративно управление в енергетиката“.

Дирекцията „Вътрешен одит“, инспекторатът, финансовият контрольор и звеното „Защита на класифицираната администрация“ са на пряко подчинение на министъра на енергетиката.

С друго решение бяха одобрени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на енергетиката. Увеличават се разходите на ведомството по политиките в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие за сметка на намаляване на утвърдените средства по бюджетна програма „Администрация“.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката