Ексклузивно Паралелното преброяване: ''Възраждане'' изпревари БСП, Янев влиза, а ИТН - не (обновена)

Правителството предлага: Бежанци със статут няма да гласуват, в книжки ще вписват интеграцията им

OFFNews Последна промяна на 07 април 2017 в 17:01 4034 1

Правителството предлага: Бежанци със статут няма да гласуват, в книжки ще вписват интеграцията им

За обществено обсъждане беше публикувана новата наредба за интеграция на чужденците. Миналият петък на извънредно заседание правителството отмени действащата наредба с уговорката, че ще представи проект на нова. 

Според наредбата интеграцията започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

Общините ще заявяват желанието си за сключване на споразумение за интеграция с определен брой чужденци с предоставено убежище или международна закрила. 

С конкретни дейности по интеграцията са ангажирани Министерски съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини, областни управители и др.

За първи път се въвеждат индикатори, които ще следят процеса на интеграция. Това ще позволи да се направи преценка до каква степен на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила е осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

За оценка на изпълнението на индикаторите компетентните институции ще събират информация за броя на децата, записани в детски градини и училища, на чужденците, записани във висши училища, на чужденците, които са започнали работа и др. Наредбата предвижда да се събира информация за напредъка на всеки етап на интеграционния процес. В тази връзка е регламентирано издаването на интеграционна книжка, в която всяка от участващите в процеса на интеграция институции ще отбелязва резултатите от проведените с чужденеца дейности за интеграция.

Предвидено е за процеса на интеграция да отговаря вицепремиер. 

Ясно са регламентирани задълженията на кмета на общината, които произтичат от сключеното от него споразумение за интеграция. Освен това в проекта на Наредба са уредени и случаите, при които той може едностранно да прекрати споразумението за интеграция. Наредбата изчерпателно определя обхвата на задълженията на сключилия споразумение чужденец с предоставено убежище или международна закрила. Предвижда се възможността той да прави възражения пред областния управител при частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението от страна на кмета на общината.
Посочено е също, че правата на чужденците с предоставено убежище или международна закрила са приравнени с правата на българските граждани с изключение на правото да участват в избори за държавни и местни органи, в национални и местни избори, да участват в референдуми, както и да участват в създаването и да членуват в политически партии, да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство, да бъдат военнослужещи и други, изрично предвидени със закон.

В проекта на Наредба мерките и дейностите за интеграция се предвижда да се финансират от фондове и програми на Европейския съюз, фондове, програми и инструменти на други донори, международни институции и организации, както и национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.

По отношение на мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване, те се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи по редa, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът е обсъден и одобрен на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 06.04.2017 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови