Първи по рода си регламент ще позволява на ЕС да конфискува незаконно имущество у нас

Ружа Райчева 11 май 2022 в 10:00 1607 0

Снимка БТА/Архив

Народните представители приеха на първо четене европейски регламент за взаимното признаване на актове за обезпечване и конфискация на имущество.  

От 121 гласували "за" бяха 96 депутати, "против" - 4, а 21 се въздържаха.

Приетият на първо четене регламент е първият подобен инструмент с пряка приложимост в областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси, който цели да улесни трансграничното възстановяване на активи, както и да ускори и опрости обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност в Европейския съюз.

Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, които са насочени към определяне на националните органи, компетентни да функционират като издаващ, съответно като изпълняващ орган по смисъла на регламента по отношение на актовете за конфискация. 

В мотивите на законопроекта се посочва, че обезпечаването и конфискацията са сред най-ефективните средства за превенция и борба с престъпността, включително с тероризма. Очаква се регламентът да доведе до отнемането на повече активи, генерирани от престъпна дейност. 

Според законопроекта КПКОНПИ получава възможност да стопанисва обезпеченото имущество и да отговаря за неговото опазване. 

Законопроектът определя окръжните съдилища за национален компетентен орган, който да признава актовете за обезпечаване в България, като компетентността на Софийския градски съд се запазва само в ограничен брой случаи. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Най-влиятелните хора в Европа се събират в София