Парламентът реши: Не може да се води изпълнително дело без знанието на длъжника

OFFNews Последна промяна на 17 октомври 2017 в 22:21 15586 0

Снимка sxc.hu

Парламентът прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които ограничават правомощията на частните съдебни изпълнители.

Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес вече ще трябва да се констатира най-малко с три посещения поне през една седмица, като най-малко едно от тях е в неприсъствен ден.

Според приетите промени, съдът служебно ще проверява и местоработата на ответника и ще разпорежда връчването  на уведомлението за изпълнително производство.

Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция.

Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно изпълнително производство не може да надвишава: за задължение в размер до 10 на сто от минималната работна заплата - 30 процента от минималната работна заплата; за дълг от 10 до 40 на сто от минималната работна заплата - 40 на сто от минималната работна заплата; от 20 на сто до една минималната работна заплата - 50 процента от минималната работна заплата; от една до две минимални заплати - 80 процента.