Училището за танцово изкуство обяви втори прием

OFFNews Последна промяна на 16 август 2016 в 16:33 4813 0

Националното училище за танцово изкуство в София обяви втори прием за учебната 2016/2017 г.

Може да се кандидатства за всяка от трите специалности в него: класически танц, модерен танц и български танци.

Редовният прием е обявен за V и VIII клас за трите специалности, а приравнителният - VI, VII и X клас.

Документи се подават в сградата на НУТИ на бул. “Шипченски проход” № 48 от 25 август до 2 септември.

Приемните и приравнителните изпити ще се проведат на 8 септември в сградата на училището.

Класически танц

За V клас - 08.09.2016 г., 11 часа

За VIII клас - 08.09.2016 г., 9 часа

Български танци

За V клас - 08.09.2016 г., 9 часа

За VIII клас - 08.09.2016 г.,11 часа

Модерен танц

За V клас - 08.09.2016 г., 9.00 часа

За VIII клас - 08.09.2016 г., 11 часа

Приравнителен прием

Класически танц

За VI и VII клас - 08.09.2016 г., 13.30 часа

Български танци

За VI, VII, IX и X клас - 08.09.2016 г., 13.30 часа

Модерен танц

За VI и VII клас - 08.09.2016 г., 13.30 часа

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии;

2. Копие на акт за раждане;

3. За кандидатите, постъпващи в V клас - копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;

4. За кандидатите, постъпващи в VIII клас - копие на удостоверението за завършен VII клас;

6. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства

за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;

7. Копие на застрахователна полица „Злополука" - за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита (при подаване на документите задължително се представя за сверяване оригинала на документа).

8. Такса за изпит (ако ученикът кандидатства за повече от една специалност, се внася такса за всеки изпит) по следната банкова сметка:

НУТИ

Уникредит Булбанк

Офис "Батенберг"

IBAN: BG45UNCR 9660 3110 0318 15

Банков код: UNCRBGSF

Таксите за кандидатстване и приравнителни изпити в НУТИ са:

- За приемен изпит V и VIII клас - 6.00 лв.

- За приравнителен изпит – 5.00 лв.

Деца сираци или с починал родител не плащат такса, но трябва да удостоверят това със смъртен акт.

Училището осигурява на възпитаниците си общежитие с педагогически екип и денонощна охрана.

Държавното балетно училищее основано с решение на Министерския съвет от 5 февруари 1951 г. Първоначално сградата е на пл. "Славейков" 3. Училището е открито от основоположника на професионалния български балет Анастас Петров и големия руски педагог Владимир Белий с единствената специалност „Класически танц”.

През 1956 г. е преименувано на Държавно хореографско училище и се открива специалност "Български танци от именития български хореограф Кирил Харалампиев.

През септември 2004 г. е въведена специалността „Модерен танц” и така училището се превръща в най-големия танцов център на Балканите.

Националното училище за танцово изкуство е член на Съвета на европейската научна и културна общност, носител на отличията "Златна книга" и "Златен печат" за европейски мениджмънт в културата, на орден „Кирил и Методий" - I степен и "Кристална лира". От 2015 г. НУТИ е част от Системата на асоциирани училища към ЮНЕСКО.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови